Varėnos krašto vietos veiklos grupė informuoja, kad vadovaujantis Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. BR23-6 „Dėl Varėnos krašto vietos veiklos grupės sprendimo dėl lėšų vietos projektams įgyvendinti skyrimo patvirtinimo“, parama skiriama vietos projektams, pateiktiems pagal:

1. Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategijos 2010-2013 metams“ I prioriteto „Kokybiškos ir tinkamai išvystytos, motyvuojančios gyventi ir dirbti kaime gyvenamosios aplinkos kūrimas“ 1.1.1. priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ 1.1.1.2. veiklos sritį „Kaimo vietovei svarbių statinių statyba, rekonstravimas, remontas“:

Varėnos r. Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelio-darželio vietos projektui projektui Nr. LEADER-13-VARĖNA-05-004 „Nykštuko“ vaikų lopšelio-darželio salės atnaujinimas“ – 62 624,79 Lt ir lėšų PVM kompensuoti – 13 151,21 Lt.

2. Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategijos 2010-2013 metams“ I prioriteto „Kokybiškos ir tinkamai išvystytos, motyvuojančios gyventi ir dirbti kaime gyvenamosios aplinkos kūrimas“ 1.1.1. priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ 1.1.1.1. veiklos sritį „Viešosios infrastruktūros sutvarkymas ir sukūrimas“:

Valkininkų bendruomenės vietos projektui Nr. LEADER-13-VARĖNA-05-002 „Norim būti žinomi ir matomi“ – 64 510,00 Lt;

Varėnos rajono savivaldybės administracijos vietos projektui Nr. LEADER-13-VARĖNA-05-006 „Viešosios erdvės Senosios Varėnos kaime prie „Angelo“ skulptūros sutvarkymas“ – 176 687,41 Lt ir lėšų PVM kompensuoti – 37 104,36 Lt;

Varėnos rajono savivaldybės administracijos vietos projektui Nr. LEADER-13-VARĖNA-05-007 „Kastinio ir Miškininkų gatvių atkarpų atnaujinimas Marcinkonių k., Varėnos r.“ - 198 955,09 Lt ir lėšų PVM kompensuoti – 41 780,56;

Vilkiautinio kaimo bendruomenės vietos projektui Nr. LEADER-13-VARĖNA-05-009 „Graži ir saugi aplinka Vilkiautinio kaime“ - 84 218,42 Lt.

3. „Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategijos 2010-2013 metams“ I prioriteto „Kokybiškos ir tinkamai išvystytos, motyvuojančios gyventi ir dirbti kaime gyvenamosios aplinkos kūrimas“ 1.2.1. priemonės „Kaimo gyventojų verslumo skatinimas“ 1.2.1.1. veiklos sritį „Parama kaimo gyventojų ekonominio aktyvumo iniciatyvoms“ ir 1.2.1.2. veiklos sritį „Parama kaimo gyventojų verslo plėtros iniciatyvoms“:

Varėnos rajono žemės ūkio bendrovės „Tėviškė“ vietos projektui Nr. LEADER-13-VARĖNA-05-001 „ŽŪB „Tėviškė“ materialinės bazės naujai malkų skaldymo veiklai įsisavinti sukūrimas“ - 128 192,78 Lt;

Nerijaus Kavaliausko vietos projektui Nr. LEADER-13-VARĖNA-05-011 „Nerijaus Kavaliausko kūrybinių dirbtuvių rekonstrukcija ir įrengimas“ - 79 586,53 Lt.

4. „Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategijos 2010-2013 metams“ II prioriteto „Kaimo tradicijų puoselėjimas ir plėtra“ 2.2.1. priemonės „Jaunimo motyvacijos ir iniciatyvų skatinimas“ 2.2.1.1. veiklos sritį „Jaunimo užimtumą gerinančios, aktyvumą ir integravimąsi į vietos bendruomenę didinančios veiklos rėmimą“:

Varėnos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vietos projektui Nr. LEADER-13-VARĖNA-05-003 „Varėnos rajono kaimo jaunimo iniciatyvų skatinimas“ - 27 000,01 Lt ir lėšų PVM kompensuoti – 5 670,00 Lt;


Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijos vietos projektui Nr. LEADER-13-VARĖNA-05-005 „Gyvieji amatai Dzūkijoje“ - 25 768,41 Lt ir lėšų PVM kompensuoti – 2 983,27 Lt;


Valkininkų vaikų globos namų „Spengla“ vietos projektui Nr. LEADER-13-VARĖNA-05-008 „Vaikų globos namų „Spengla“ ir Valkininkų seniūnijos jaunimo saviraiškos skatinimas“ - 26 585,83 Lt ir lėšų PVM kompensuoti – 4 953,02 Lt.


5. „Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategijos 2010-2013 metams“ II prioriteto „Kaimo tradicijų puoselėjimas ir plėtra“ 2.1.1. priemonės „Jaunimo motyvacijos ir iniciatyvų skatinimas“ 2.1.1.1. veiklos sritį „Kaimo gyventojų socialinės saviraiškos skatinimas“

Visuomeninės organizacijos Kabelių kaimo bendruomenės vietos projektui Nr. LEADER-13-VARĖNA-05-010 „Partizanų keliais“ - 7 663,00 Lt.

Partneriai