Užregistruota 11 vietos projektų paraiškų

Baigėsi Varėnos krašto vietos veiklos grupės Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr.06. Užregistruota 11 vietos projektų paraiškų.

Iš jų 3 pareiškėjai kaimo bendruomenės, 2 - savivaldybės administracija, 1 – viešoji biblioteka, 1 – švietimo įstaiga, 1 – savivaldybės biudžetinė įstaiga, 1 – Dzūkijos nacionalinio parko direkcija, 1 – fizinis asmuo, veikiantis pagal individualios veiklos pažymą, 1 – žemės ūkio bendrovė.

Pagal 4 vietos projektus bus sutvarkytos viešosios erdvės, pagal 1 vietos projektą bus suremontuotos patalpos, pagal 3 vietos projektus bus vykdoma jaunimo užimtumą ir aktyvumą didinanti veikla, pagal 1 vietos projektą – didinama gyventojų socialinė saviraiška, o 2 vietos projektai - pelno siekiantys projektai.

Šiuo metu vyksta administracinis vietos projektų paraiškų vertinimas.

Rimantė Galinienė, Varėnos krašto VVG projektų administratorė

Partneriai