Varėnos krašto vietos veiklos grupė kviečia teikti vietos projektų paraiškas pagal Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategija 2010-2013 metams strategiją, įgyvendinamą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013m. programos kryptį "LEADER metodo įgyvendinimas", numatytas priemones.

Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas:
Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr.05

Visą kvietimo Nr.05 dokumentaciją rasite strategijos įgyvendinimas/kvietimai teikti paraiškas/kvietimas Nr.05 skiltyje.

Partneriai