Š.m. balandžio 24-25 dienomis pasirašytos vietos projektų vykdymo sutartys:
II prioriteto „Kaimo tradicijų puoselėjimas ir plėtra“ 2.1.1. priemonės „Kaimo gyventojų socialinės saviraiškos galimybių didinimas bei pilietiškumo skatinimas“ 2.1.1.1. veiklos sritis „Kaimo gyventojų socialinės saviraiškos skatinimas“:

Dubičių krašto bendruomenės vietos projektas (Nr. LEADER-12-VARĖNA-02-003) „Kad „Lakštucis“ nenutiltų“, suma - 42 337,00 Lt.

II prioriteto „Kaimo tradicijų puoselėjimas ir plėtra“ 2.1.1. priemonės „Kaimo gyventojų socialinės saviraiškos galimybių didinimas bei pilietiškumo skatinimas“ 2.1.1.2. veiklos sritis „Kaimo gyventojų bendrų iniciatyvų rėmimas“:

Valkininkų bendruomenės vietos projektas (Nr. LEADER-12-VARĖNA-02-004) „Valkininkuose atgimsta amatai ir kultūrinės tradicijos“, suma - 20 347,00 Lt;


Gudžių bendruomenės vietos projektas (Nr. LEADER-12-VARĖNA-02-005) „Gudžių kaimo gyventojų socialinės saviraiškos skatinimas“, suma - 24 500,00 Lt;

Panaros kaimo bendruomenės vietos projektas (Nr. LEADER-12-VARĖNA-02-006) „Panaros kaimo gyventojų socialinės saviraiškos skatinimas“, suma - 41 787,60 Lt;

Asociacijos „Kibyšių bendruomenė“ vietos projektas (Nr. LEADER-12-VARĖNA-02-007) „Kibyšių kaimo gyventojų socialinės saviraiškos skatinimas“, suma - 37 400,00 Lt;

Naujųjų Valkininkų kaimo bendruomenės vietos projektas (Nr. LEADER-12-VARĖNA-02-011) „Vis dar ūkia garvežiai“, suma - 32 821,00 Lt.

I prioriteto „Kokybiškos ir tinkamai išvystytos, motyvuojančios gyventi ir dirbti kaime gyvenamosios aplinkos kūrimas“ 1.1.1. priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ 1.1.1.5. veiklos sritis „Religinių objektų, jų statinių kompleksų ir priklausinių kapitalinis remontas, rekonstrukcija“:
Perlojos kaimo bendruomenės vietos projektas (Nr. LEADER-12-VARĖNA-02-008) „Gyvenimo kokybės gerinimas Perlojos kaime“, suma – 149 710,00 Lt.

Partneriai