Varėnos krašto vietos veiklos grupė informuoja, kad vadovaujantis Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. BR1-441 „Dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. BR1-365 „Dėl Varėnos krašto vietos veiklos grupės sprendimo dėl lėšų vietos projektams įgyvendinti skyrimo patvirtinimo“ pakeitimo“, parama skiriama šiems vietos projektams, pateiktiems pagal „Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategijos 2010-2013 metams“:

Vydenių krašto bendruomenės vietos projektui Nr. LEADER-12-VARĖNA-02-009 „Kad muzika grotų ir dainos skambėtų Vydenių krašte“ - 31 677,31 Lt;

Vilkiautinio kaimo bendruomenės vietos projektui Nr. LEADER-12-VARĖNA-02-013 „Puoselėjame senolių patirtį ir krašto tradicijas“ - 29 415,91 Lt;

Rudnios Švč. M. Marijos Nuolatinės Globėjos parapijos vietos projektui Nr. LEADER-12-VARĖNA-03-001 „Nekilnojamojo kultūros paveldo vertybės – Rudnios Švč. Mergelės Marijos, Nuolatinės Globėjos bažnyčios tvarkyba (kapitalinis remontas)“ - 162 999,00 Lt.

Partneriai