Varėnos krašto vietos veiklos grupės pirmininko 2013 m. kovo 12 d. įsakymu Nr.V-2, Varėnos krašto vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos posėdis Nr.04 šaukiamas 2013 m. kovo 21 d. 14.00 val. adresu J. Basanavičiaus g. 9 (VVG buveinė).
Bus svarstomi šie klausimai:
1. Dėl lėšų Vydenių krašto bendruomenės vietos projektui Nr. LEADER-12-VARĖNA-02-009 „Kad muzika grotų ir dainos skambėtų vydenių krašte“ įgyvendinti skyrimo;

2. Dėl lėšų Vilkiautinio kaimo bendruomenės vietos projektui Nr. LEADER-12-VARĖNA-02-013 „Puoselėjame senolių patirtį ir krašto tradicijas“ įgyvendinti skyrimo;

3. Dėl lėšų Rudnios Švč. M. Marijos Nuolatinės globėjos parapijos vietos projektui Nr. LEADER-12-VARĖNA-03-001 „Nekilnojamojo kultūros paveldo vertybės – Rudnios Švč. Mergelės Marijos, Nuolatinės Globėjos bažnyčios tvarkyba (kapitalinis remontas)“ įgyvendinti skyrimo;

4. Kiti klausimai.

Partneriai