Varėnos krašto VVG, įgyvendindama projektą "Varėnos krašto VVG strategijos dalyvių gebėjimų ugdymas ir aktyvumo skatinimas" pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės "Parama VVG veiklai, įgūdžiams įgyti ir aktyviai pritaikyti" veiklos sritis "Parama vietos plėtros strategiją įgyvendinantiems asmenims mokyti, konsultuoti" ir "Parama potencialių vietos projektų vykdytojų, esančių VVG teritorijoje, aktyvumui skatinti", organizuoja konferenciją "Mokomės ir įgyvendiname", kuri įvyks šių metu gruodžio 21 d. 14 val. Varėnos kultūros centro posėdžių salėje (J. Basanavičiaus g. 2).


Kviečiame dalyvauti!

Konferencijos darbotvarkė.

Partneriai