Varėnos krašto vietos veiklos grupė, įgyvendindama projektą "Varėnos krašto VVG strategijos dalyvių gebėjimų ugdymas ir aktyvumo skatinimas" pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės "Parama VVG veiklai, įgūdžiams įgyti ir aktyviai pritaikyti" veiklos sritis "Parama vietos plėtros strategiją įgyvendinantiems asmenims mokyti, konsultuoti" ir "Parama potencialių vietos projektų vykdytojų, esančių VVG teritorijoje, aktyvumui skatinti", sutarties Nr.4PV-KA-10-1-004427, tęsia mokomųjų-konsultacinių renginių ciklą.
Mokymų grafiką lapkričio mėnesiui galite rasti čia.

Seminarų aprašymai:

1. „Projektų rengimas“ (lapkričio 5, 6, 14, 15 d.);
2. „Ataskaitos, mokėjimo prašymai“ (lapkričio 8, 9, 13 d.);
3. „Alternatyvūs verslai kaime – neišnaudotos galimybės“ (lapkričio 16 d.);
4. „Jaunimo aktyvinimas ir saviraiškos didinimas“ (lapkričio 20 d.)

Partneriai