Varėnos krašto vietos veiklos grupė, įgyvendindama projektą "Varėnos krašto VVG strategijos dalyvių gebėjimų ugdymas ir aktyvumo skatinimas" pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės "Parama VVG veiklai, įgūdžiams įgyti ir aktyviai pritaikyti" veiklos sritis "Parama vietos plėtros strategiją įgyvendinantiems asmenims mokyti, konsultuoti" ir "Parama potencialių vietos projektų vykdytojų, esančių VVG teritorijoje, aktyvumui skatinti", sutarties Nr.4PV-KA-10-1-004427, tęsia mokomųjų-konsultacinių renginių ciklą.
Mokymų grafiką spalio mėnesiui galite rasti čia.

Seminarų aprašymai:

1. Apskaitos politika. Įgyvendinamų vietos projektų finansiniai aspektai (spalio 16 d.);
2. Vadovavimas, siekiant įgyvendinti strategiją: emocinis intelektas ir jo praktinis pritaikymas. Streso ir spaudimo valdymas (spalio18-19 d.);
3. Vadovavimas, siekiant įgyvendinti strategiją: emocinis intelektas ir jo praktinis pritaikymas. Streso ir spaudimo valdymas (spalio 22 d.).

Partneriai