Varėnos krašto vietos veiklos grupės pirmininko 2012 m. birželio 26 d. įsakymu Nr.V-5, Varėnos krašto vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos posėdis Nr.2 šaukiamas 2012 m. liepos 9 d. 14.00 val. adresu J. Basanavičiaus g. 9 (VVG buveinė).

Bus svarstomi šie klausimai:

1. Dėl lėšų Sarapiniškių kaimo bendruomenės vietos projektui Nr. LEADER-11-VARĖNA-01-001 „Sarapiniškių kaimo bendruomenės patalpų remontas“ įgyvendinti skyrimo;

2. Dėl lėšų Vilkiautinio kaimo bendruomenės vietos projektui Nr. LEADER-11-VARĖNA-01-002 „Sportuokime jaukioje salėje“ įgyvendinti skyrimo;

3. Dėl lėšų Asociacijos „Nedzingės kaimo bendruomenė“ vietos projektui Nr. LEADER-11-VARĖNA-01-003 „Nedzings Nedzingė“ įgyvendinti skyrimo;

4. Dėl lėšų Vydenių kaimo bendruomenės vietos projektui LEADER-11-VARĖNA-01-005 „Vydenių kaimo bendruomenės namų įrengimas“ įgyvendinti skyrimo;

5. Dėl lėšų Asociacijos „Dargužių kaimo bendruomenė“ vietos projektui Nr. LEADER-11-VARĖNA-01-008 „Dargužių kaimo bendruomenės patalpų remontas“ įgyvendinti skyrimo;

6. Dėl lėšų Marcinkonių kaimo bendruomenės vietos projektui Nr. LEADER-11-VARĖNA-01-009 „Marcinkonių kaimo bendruomenės veiklos centro „Spanguolė“ įrengimas“ įgyvendinti skyrimo;

7. Dėl lėšų Visuomeninės organizacijos Kabelių kaimo bendruomenės vietos projektui Nr. LEADER-11-VARĖNA-01-010 „Šilti ir jaukūs bendruomenės namai“ įgyvendinti skyrimo;

8. Dėl lėšų Asociacijos „Krivilių bendruomenė“ vietos projektui Nr. LEADER-11-VARĖNA-01-012 „Krivilių socialinių paslaugų centro įkūrimas“ įgyvendinti skyrimo;

9. Dėl lėšų Pilnų namų bendruomenės vietos projektui Nr. LEADER-11-VARĖNA-01-014 „Trumpalaikės socialinės globos infrastruktūros plėtra Pilnų namų bendruomenėje“ įgyvendinti skyrimo;

10. Dėl lėšų Žilinų kaimo bendruomenės vietos projektui Nr. LEADER-11-VARĖNA-01-015 „Žilinų kaimo bendruomenės namų remontas“ įgyvendinti skyrimo;

11. Dėl lėšų Panaros kaimo bendruomenės vietos projektui Nr. LEADER-11-VARĖNA-01-016 „Panaros kaimo bendruomenės patalpų atnaujinimas“ įgyvendinti skyrimo;

12. Dėl lėšų Subartonių kaimo bendruomenės vietos projektui Nr. LEADER-11-VARĖNA-01-017 „Šilti ir jaukūs Subartonių bendruomenės namai“ įgyvendinti skyrimo;

13. Dėl lėšų Panočių krašto bendruomenės vietos projektui Nr. LEADER-11-VARĖNA-01-018 „Patalpų atnaujinimas – šiuolaikiška, smagu ir modernu“ įgyvendinti skyrimo;

14. Dėl lėšų Asociacijos visuomeninės organizacijos „Rudnios kaimo bendruomenės perspektyvos“ vietos projektui Nr. LEADER-11-VARĖNA-01-020 „Rudnios kaimo bendruomenės namų remontas ir įrengimas“ įgyvendinti skyrimo;

15. Kiti klausimai.

Partneriai