Atlikto tyrimo „Verslo plėtros galimybės Varėnos krašto VVG teritorijoje“ rezultatai.

Informacinis leidinys

Partneriai