Lietuvos vietos veiklos grupės (toliau - VVG) pastaruoju metu be atokvėpio studijuoja vis naujus teisės aktus, kurių privalu laikytis (kaip sako nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės) ir kurie išskirtinai skirti tik VVG, nors dauguma kitų visuomeninių organizacijų, asociacijų taip pat dalyvauja projektinėje veikloje.

Pastaruoju metu papildomi klausimais ir neaiškumai iškilo dėl visuomeninių ir projektinių pareigybių nesuderinamumo.

Vietos veiklos grupių tinklas suorganizavo susitikimą su Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos atstovais Aleksandru Zinavičiumi ir Tomu Čaplinsku. Susitikime dalyvavo 38 VVG atstovai (pirmininkai, projektų vadovai, projektų administratoriai, valdybos nariai, savivaldybių tarybos nariai, bendruomenių pirmininkai).

Susitikimas vyko 2012-04-13 adresu: Bažnyčios g. 4, Kaišiadorys.

Lietuvos VVG lyderius pasveikino Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Česlovas Neviera. Darbingos nuotaikos linkėjo Vietos veiklos grupių, bei Kaišiadorių r. VVG pirmininkė Janina Augustinavičienė ir seminaro moderavimą perdavė Pagėgių r. VVG projekto vadovui Sigitui Stoniui.

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos atstovai vos spėjo atsakinėti į klausimus ir aiškinti visos Lietuvos VVG pareigybines peripetijas. Diskusijoms tokia tema buvo neišsemiama, bet buvo imtasi konkrečių veiksmų ir išvadų.

Sutarta priimti sprendimą dėl VVG struktūros pakoregavimo, kad nebūtų supainioni viešieji ir privatieji interesai, bei nenukentėtų Strategijų įgyvendinimo procesas.

Išsiaiškinta, kad pirmininkas gali būti projekto vadovu, ar VVG Strategiją administruojančiu asmeniu, jei jis nepriklauso valdybai - sutarta, kad apie tai
turėtų būti parengta rekomendacija bendradarbiaujant su VVG tinklu, VTEK ir ŽŪM.

Paaiškinta kaip turi balsuoti VVG valdyba skirdama vietos projektams paramą:

1. savivaldybės atstovai neprivalo nusišalinti tvirtinant
paramą savivaldybės projektams, jei projektai nesusiję su privačiais valdžios atstovo interesais.

2. kiti valdybos nariai (socialiniai ir ekonominiai atstovai) turi nusišalti jei parama skiriama jų vietovės bendruomenei. Vengti tiek viešųjų, tiek privačiųjų interesų, palikti patalpą, kurioje priimamas sprendimas, kai valdybos narys nusišalina ir grįžti, balsavimui pasibaigus.

VTEK atstovai informavo, kad nuo 2012 m. birželio mėnesio asmenys, privalantys teikti privačių interesų deklaracijas, jas turės pildyti tik elektroniniu būdu ir teikti per VMI Elektroninio deklaravimo sistemą.

Dabar teikiami popieriniai variantai Vyriausiąjai tarnybinės etikos komisijai adresu: Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius, o nuo 2012 m. birželio mėn. pildysime elektroniniu būdu.

Papildoma informacija http://www.vtek.lt

Partneriai