Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr.02 vyksta:

Pagal Strategijos 1.1.1. priemonės 1.1.1.4. veiklos sritį:

Nuo 2012 m. vasario 13 d. 8.00 val. iki 2012 m. kovo 9 d. 15.00 val.

Pagal Strategijos 1.1.1. priemonės 1.1.1.5. veiklos sritį ir priemones 2.1.1. bei 2.2.1. visas veiklos sritis:

Nuo 2012 m. vasario 13 d. 8.00 val.2012 m. balandžio 13 d. 15.00 val.

Kvietimo Nr.02 dokumentaciją rasite strategijos įgyvendinimas/kvietimai teikti paraiškas/kvietimas Nr.02 skiltyje.

Partneriai