Šių metų lapkričio 18 dieną Varėnos kultūros centre įvyko Varėnos krašto vietos veiklos grupės (toliau – Varėnos krašto VVG) visuotinis narių susirinkimas, kurio metu buvo pristatyta pirmininko Alvydo Valeišos veiklos ataskaita, išrinkta nauja VVG taryba ir pirmininkas.

Pradžioje VVG pirmininkas A. Valeiša pristatė veiklos ataskaitą, pabrėžęs, kad tai septintasis visuotinis narių susirinkimas per trejus metus, ir kad prabėgę metai buvo sėkmingi, rezultatyvūs, nes buvo parengta ir Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro patvirtinta Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategija 2010-2013 metams, pradėtas jos įgyvendinimas, užmegzta naudingų tarpteritorinių ir tarptautinių pažinčių.

Varėnos rajono savivaldybės meras Elvinas Jankevičius pasveikino susirinkusius, paskatino, kad užsimegztų glaudesnis bendradarbiavimas tarp kaimo bendruomenių, Varėnos krašto VVG ir rajono savivaldybės ir palinkėjo sėkmingo darbo.

Vėliau vyko Varėnos krašto VVG tarybos rinkimai. Vienbalsiai į tarybą buvo išrinkti Alvydas Valeiša, Povilas Saulevičius, Gintautas Tebėra, Filiutė Kapočienė, Marius Galinis, Marija Lukoševičiūtė, Rimutė Avižinienė, Oksana Sereičikienė, Vytautas Ramanauskas, Milda Balkuvienė, Marytė Jankienė ir Aldutė Jankauskienė. Varėnos krašto VVG pirmininku išrinktas A. Valeiša. Susirinkimo metu taip pat buvo išrinkta nauja revizijos komisija ir VVG įgaliotas asmuo.

Meninę programą pristatė Marcinkonių humoro grupė bei kiti bendruomenės nariai.

Rimantė Galinienė,

Varėnos krašto VVG projektų administratorė

Partneriai