Šių metų rugsėjo 23 d. Varėnos švietimo centre vyko Varėnos krašto vietos veiklos grupės (toliau – Varėnos krašto VVG) organizuota konferencija „Strategijos įgyvendinimo ypatumai“, kurioje buvo pristatomos ir aptariamos įvairios problemos įgyvendinant vietos, tarpteritorinius ir tarptautinius projektus.

Į konferenciją susirinko atstovai iš Lietuvos vietos veiklos grupių (Alytaus, Druskininkų, Dzūkijos, Trakų, Kėdainių, Marijampolės, Vilkaviškio, Pajūrio krašto, asociacijos „Lamatos žemė“) bei iš Latvijos vietos veiklos grupių (Daugpilio ir Gulbenės).

Konferenciją pradėjęs Varėnos krašto VVG pirmininkas Alvydas Valeiša pristatė Varėnos rajoną, joje aktyviai veikiančias bendruomenes ir Varėnos krašto VVG administracijos veiklą.

 

Varėnos krašto VVG projektų vadovas Povilas Saulevičius supažindino konferencijos dalyvius su I-ojo kvietimo paraiškoms teikti rezultatais, apžvelgė paraiškų surinkimo ir strategijos keitimo problemas. Jis pažymėjo, kad bendruomenės pateikė paraiškų daugiau, negu yra numatyta joms finansuoti lėšų, todėl ne visi projektai, deja, gaus finansavimą.

VšĮ „Konsultus mokymai“ direktorius Žilvinas Gelgota pristatė projekto "Varėnos krašto VVG strategijos dalyvių gebėjimų ugdymas ir aktyvumo skatinimas" pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės "Parama VVG veiklai, įgūdžiams įgyti ir aktyviai pritaikyti" veiklos sritis "Parama vietos plėtros strategiją įgyvendinantiems asmenims mokyti, konsultuoti" ir "Parama potencialių vietos projektų vykdytojų, esančių VVG teritorijoje, aktyvumui skatinti" įgyvendinimo aktualijas. Šios įmonės vadovas pasidžiaugė, kad mokymo renginiai „Projekto rengimas: praktiniai aspektai“, kurie vyko keturiose - Varėnos, Merkinės, Valkininkų ir Vydenių seniūnijose, buvo naudingi bei efektyvūs kaimo bendruomenėms bei pasiekti geri rezultatai - I-ajam kvietimui pateikta 20 vietos projektų paraiškų.

Antroje konferancijos dalyje buvo susitelkta prie tarptautinių ir tarpteritorinių projektų, vietos projektų administravimo ir įgyvendinimo aktualijų. Tarptautinių projektų įgyvendinimo naujoves ir paraiškos pildymo reikalavimus pristatė Trakų krašto vietos veiklos grupės strategijos koordinatorė Edita Rudelienė. Be šių klausimų, buvo aptartos Trakų krašto VVG įgyvendinamo tarptautinio projekto „Tarptautinis kultūrinio turizmo projektas“ patirtis, problemos ir perspektyvos.

Išklausę pranešimus, vietos veiklos grupių atstovai diskutavo apie projektinės veiklos įgūdžių pritaikymą vietos projektuose. Prie apskrito stalo buvo dirbta labai produktyviai: išklausyti kolegų pranešimai, aptartos problemos, pasidalyta gerąja darbo patirtimi.

Konferencijos dalyviai, padiskutavę dėl vietos veiklos grupių pagrindinių veiklos sričių, apžvelgę tarpteritorinio ir tarptautinių projektų įgyvendinimo patirtis, išsiaiškinę sau rūpimus klausimus, nutarė teikti pasiūlymą spalio 7 d. vyksiančiam Koordinacinės grupės posėdžiui dėl reikalingų mokymų rengiant ir įgyvendinant tarpteritorinius ir tarptautinius projektus.

 

Partneriai