Niekas nėra tobulas, bet komanda gali būti tobula. (Prof. Meredith Belbin)

Vietos veiklos grupės ir bendruomenės savo veiklą grindžia projektine veikla, nes šiose organizacijose žmonės dirba ne po vieną, o grupėje, komandoje. Bet kurios vietos veiklos grupės ar bendruomenės veiklos efektyvumas tiesiogiai priklauso nuo komandos žmonių savybių ir jų sugebėjimo sklandžiai dirbti kartu.

Kad išsiugdyti komandinio darbo kompetencijas kuriant ir dirbant komandose, stiprinti pasitikėjimą komandos nariais, Varėnos krašto vietos veiklos grupės (toliau – Varėnos krašto VVG) administracijos darbuotojai ir VVG tarybos nariai rugsėjo 15-16 dienomis dalyvavo seminare „Komandos formavimas ir komandinis darbas“ Birštone.

Seminarą pradėjome komandiniais žaidimais lauke. Lygiakarščių trikampio ir keturkampio formavimas užrištomis akimis, landžiojimas per sukryžiuotų virvių tarpus, dešimties žmonių komandos persikėlimas per „krokodilų“ upę padėjo geriau pažinti tiek save, tiek kolegas. Taip pat - tai buvo puiki priemonė "pralaužti ledus" ir paskatinti geresnę tarpusavio komunikaciją.

 

Seminare apžvelgėme, jog nuolatiniai pokyčiai rengiant ir įgyvendinant projektus, organizacijas verčia kurti naujus produktus ar paslaugas, ypač daug dėmesio skirti jų kokybei, santykiams su vietos ir užsienio partneriais, pritraukti ir išlaikyti kompetetingą ir pažangiai mąstantį personalą. Įvertinus šiuos veiksnius, nustatėm, jog organizacijų sėkmė vis dažniau siejama su darbuotojų, kaip komandos, darbu, kai žinios, įžvalgumas ir atsakymai gaunami sudėjus visų organizacijos narių sugebėjimus ir žinias. O ar pasieksim gerų rezultatų dirbdami kaip komanda, turėjom išsianalizuoti, ar tinkamai suformuota Varėnos krašto VVG strategijos įgyvendinimo komanda, ar tinkamai paskirstyti vaidmenys ir atsakomybės, deleguotos užduotys. VVG komandos narių ir bendruomenių vaidmenis perteikėm nupiešę automobilį „vabaliuką“, kurio markė „Jeigu ne mes, tai kas?“. Automobilio piešinys parodė, kad visų vaidmenys ir atsakomybės skirtingi, o pati komanda (VVG administracija, VVG taryba ir nariai), riedėdama akmenimis grįstu keliu, siekia vienintelio bendro tikslo – sėkmingai įgyvendinti strategiją.

 

Kiekvienas VVG komandos narys seminaro metu pildė „Savęs įvertinimo“ anketą pagal prof. Meredith Belbin metodiką, kurios tikslas buvo nusistatyti, kokio pobūdžio užduotis gali atlikti geriausiai, dirbdamas komandoje. Kiekvieno komandos nario funkcijos yra skirtingos, o tai yra svarbu siekiant išvengti galimos trinties ir konfliktų tarp narių. Kuo vienodesni dalyviai, tuo mažiau tikėtinas kūrybiškas darbas.

Šiomis dienomis buvo nagrinėjami ne tik efektyvios ir neefektyvios komandos bruožai, komandos sėkmę lemiantys veiksniai, komandos narių vaidmenys, bet ir tikslų iškėlimas komandai ir jos nariams, vadovo vaidmuo kuriant komandą, jos veiklos rezultatyvumas.

Kad komanda veiktų sėkmingai – svarbu aiškūs ir pasiekiami tikslai, o gabi komanda dažniausiai pajėgi pasiekti tikslą, jeigu kiekvienas aiškiai įsivaizduoja norimą rezultatą.

 

Partneriai