Varėnos krašto vietos veiklos grupės (toliau - Varėnos krašto VVG) visuotinis narių susirinkimas įvyko šių metų rugpjūčio 30 d., kuriame dalyvavo 30 (trisdešimt) balsavimo teisę turintys VVG nariai.
Susirinkimo metu buvo priimti šie sprendimai:

1. Įtraukti papildomą veiklos sritį „Religinių objektų, jų statinių kompleksų ir priklausinių kapitalinis remontas, rekonstrukcija“ į strategiją „Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategiją 2010-2013 metams“ (toliau - Strategija);

2. Įtraukti naują kriterijų „Mažesnė prašoma paramos suma“ į pirmumo vertinimą pagal 1.1.1.1. veiklos sritį „Viešosios infrastruktūros sutvarkymas ir sukūrimas“ ir 1.1.1.2. veiklos sritį „Kaimo vietovei svarbių statinių statyba, rekonstravimas, remontas“;

3. Keisti Strategijos rodiklius bei numatytas didžiausias paramos sumas:

- 1.1.1.1. veiklos srities „Viešosios infrastruktūros sutvarkymas ir sukūrimas“ numatytą finansuoti projektų skaičių sumažinti nuo 15 iki 10, didžiausią paramos sumą vienam projektui sumažinti nuo 300 000,00 Lt iki 200 000,00 Lt ir veiklos sričiai skirtą sumą sumažinti nuo 3 000 000,00 Lt iki 2 000 000,00 Lt;

- 1.1.1.2. veiklos srities „Kaimo vietovei svarbių statinių statyba, rekonstravimas, remontas“ numatytą finansuoti projektų skaičių padidinti nuo 9 iki 15, didžiausią paramos sumą vienam projektui sumažinti nuo 300 000,00 Lt iki 200 000,00 Lt ir veiklos sričiai skirtą sumą padidinti nuo 1 753 000,00 Lt iki 2 853 000,00 Lt (1 000 000,00 Lt perkeliama iš 1.1.1.1. veiklos srities „Viešosios infrastruktūros sutvarkymas ir sukūrimas“ ir 100 000,00 Lt - iš 1.1.1.4. veiklos srities „Tradicinių amatų puoselėjimas“);

- 1.1.1.4. veiklos srities „Tradicinių amatų puoselėjimas“ numatytą finansuoti projektų skaičių sumažinti nuo 2 iki 1, didžiausią paramos sumą vienam projektui padidinti nuo 300 000,00 Lt iki 350 000,00 Lt ir veiklos sričiai skirtą sumą sumažinti nuo 600 000,00 Lt iki 350 000,00 Lt ir 150 000,00 Lt perkelti į 1.1.1.5. veiklos sritį „Religinių objektų, jų statinių kompleksų ir priklausinių kapitalinis remontas, rekonstrukcija“ ;

- įtraukti naują 1.1.1.5. veiklos sritį „Religinių objektų, jų statinių kompleksų ir priklausinių kapitalinis remontas, rekonstrukcija“ ir nustatyti tokius rodiklius: 1 numatytas finansuoti projektas, didžiausia paramos suma projektui – 150 000,00 Lt ir veiklos sričiai skirta suma - 150 000,00 Lt, lėšas perkeliant iš 1.1.1.4. veiklos srities „Tradicinių amatų puoselėjimas“.

4. Neįtraukti naujo kriterijaus „Pareiškėjams, kurie nėra gavę paramos iš Varėnos krašto VVG“ į pirmumo vertinimą.

Partneriai