Šių metų rugpjūčio 30 d., 11 val., Varėnos švietimo centre organizuojamasVarėnos krašto VVG visuotinis narių susirinkimas.

Susirinkimo metu bus svarstomas Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategijos 2010-2013 metams keitimo klausimas. VVG taryba, atsižvelgdama į po pirmojo kvietimo paraiškoms teikti gautus rezultatus, siūlo keisti Varėnos krašto VVG strategiją, perskirstant I prioriteto 1.1.1. priemonės veiklos srityse numatytų finansuoti projektų skaičių, didžiausią paramos sumą 1 projektui bei maksimalią paramos sumą 1 projektui.

Visi VVG nariai iki posėdžio gali teikti siūlymus ar pastabas dėl šio klausimo. Pateiktas Strategijos keitimo variantas gali būti koreguojamas Visuotinio narių susirinkimo metu.

Darbotvarkė:

1. Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategijos 2010-2013 metams keitimas.

2. Einamieji klausimai.

Partneriai