Varėnos krašto VVG tarybos posėdis įvyks rugpjūčio 19 d. 14 val. VVG buveinėje adresu J. Basanavičiaus g. 9.
Kviečiame dalyvauti!

Darbotvarkė:
1. Dėl strategijos pakeitimo;
2. Dėl Varėnos krašto VVG visuotinio narių susirinkimo.
3. Kiti klausimai.

Partneriai