Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, vadovaudamasi Agentūros direktoriaus 2011 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. BR1-687 "Dėl Projektų, kuriems skiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės "Techninė pagalba" veiklos sritį "Nacionalinis kaimo tinklas", sąrašo patvirtinimo", Varėnos krašto VVG projektui "Verslo galimybės Varėnos krašto VVG teritorijoje" įgyvendinti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės "Techninė pagalba" veiklos sritį "Nacionalinis kaimo tinklas" skyrė iki 20 000 Lt (dvidešimt tūkstančių litų) dydžio paramą.

Partneriai