Varėnos krašto vietos veiklos grupė, įgyvendindama projektą „Varėnos krašto VVG strategijos įgyvendinimo dalyvių gebėjimų ugdymas ir aktyvumo skatinimas“ sutarties Nr. 4PV-KA-10-1-004427, rengia informacinius renginius bei mokymo renginius „Projektų rengimas: praktiniai aspektai“ ir pristato mokymų grafiką gegužės ir birželio mėnesiams:
1. gegužės 19 d., 13:00-16.:00 val., Varėnos seniūnija, Basanavičiaus g. 40, Varėna; pranešėjas – Povilas Saulevičius;

2. gegužės 20 d., 9:00-12:00 val., Merkinės seniūnija, Gardino g. 1, Merkinė; pranešėjas – Povilas Saulevičius;

3. gegužės 23 d., 9:00-17:00 val., Varėnos švietimo centras, Basanavičiaus g. 9, Varėna; lektorius – Žilvinas Gelgota; ne mažiau 8 dalyvių;

4. gegužės 24 d., 9:00-17:00 val., Valkininkų seniūnija, Vilniaus g. 15, Valkininkai; lektorius – Žilvinas Gelgota; ne mažiau 8 dalyvių;

5. gegužės 30 d., 9:00-17:00 val., Merkinės seniūnija, Gardino g. 1, Merkinė: lektorius – Žilvinas Gelgota; ne mažiau 8 dalyvių;

6. gegužės 31 d., 9:00-17:00 val., Vydenių seniūnija, Vydenių k.; lektorius – Žilvinas Gelgota; ne mažiau 8 dalyvių;

5. birželio 9 d., 9:00-17:00 val., Varėnos švietimo centras, Basanavičiaus g. 9, Varėna; lektorius – Žilvinas Gelgota; ne mažiau 8 dalyvių;

7. birželio 10 d., 9:00-17:00 val., Valkininkų seniūnija, Vilniaus g. 15, Valkininkai; lektorius – Žilvinas Gelgota; ne mažiau 8 dalyvių;

8. birželio 16 d., 9:00-17:00 val., Merkinės seniūnija, Gardino g. 1, Merkinė: lektorius – Žilvinas Gelgota; ne mažiau 8 dalyvių;

9. birželio 17 d., 9:00-17:00 val., Vydenių seniūnija, Vydenių k.; lektorius – Žilvinas Gelgota; ne mažiau 8 dalyvių;

Partneriai