2011 m. balandžio 11-15 d. vyko tarptautiniai seminarai pagal ES LEADER programą Latvijoje, Estijoje, Suomijoje ir Švedijoje. Kartu su Lietuvos vietos veiklos grupių (VVG) tinklo nariais seminaruose dalyvavo ir Varėnos krašto vietos veiklos grupės projektų administratorė Rimantė Galinienė.
Lietuvos VVG tinklo narėmis šiuo metu yra 51 vietos veiklos grupė, iš kurių dalis jau yra užmezgusios ryšius su kitų šalių VVG. Ieškodami partnerių tarptautinio bendradarbiavimo projektams Lietuvos VVG vadovai ir jų atstovai vyko į užsienį pasisemti patirties.

Diena Estijoje

Lietuvos delegacija balandžio 12-ąją dieną Estijoje, atnaujintame dvaro pastate Janedoje, išklausė pranešimus:
· „LEADER programos Estijoje įgyvendinimo principai, įstatyminė bazė ir statistika“ (pranešėjas Konstantin Mihhnejev – Estijos Žemės ūkio ministerijos LEADER programos vyr. Specialistas) ;
· „Estijos valstybinis tinklas NRN, jo veikla“ (pranešėjai – NRN vadovė Ave Bremse ir Meeri Klooren);
· „LEADER forumas Estijoje“ (pranešėja VVG „Tartumaa Arenduskoda“ Kriistina Liimand);
· Mulgimaa regiono VVG pristatė teritorinį projektą „Nacionalinis Estijos dainų festivalis“ (pranešėja VVG „Mulgimaa Arenduskoda“ projektų vadovė Piret Leskova);
· Ida-Harju regiono VVG pristatė projektą „Aegviidu nuotykių parkas“ ir kt.
Šiuo metu Estijoje yra 26 VVG. Estijos VVG turi apjungti ne mažiau kaip dvi savivaldybes – 4000 gyventojų. Estijos LEADER finansavimas paskirstytas procentais: 9 proc. skiriami savivaldybių infrastruktūros projektams, 17 proc. – verslo projektams, o 74 proc - bendruomenės veiklos aktyvinimui. Bendruomenės įgyvendina kultūros, turizmo, sporto, jaunimo projektus, kurių metu nesukuriamas nekilnojamas turtas.

Vėliau tęsėsi praktinė seminaro dalis, Lietuvos delegacija vyko į sėkmingų projektų įgyvendinimo vietas: miniatiūrinį „Aegviidu nuotykių parką“ jaunimui, įrengtą kaimo parko teritorijoje, ir unikalų „Vikingų kaimą“ (žr. www.viikingitekyla.ee), įsikūrusi miškingoje, pelkėtoje vietovėje.

Diena Suomijoje

Balandžio 13-ąją dieną Lietuvos delegacija viešėjo Suomijoje, Helsinkio universiteto muziejuje „Arppeanum“. Sveikinimo kalbą pasakė Suomijos kaimo tinklo koordinatorius Juha-Matti Markkola. Buvo išklausyti pranešimai: „LEADER programa Suomijoje ir 4 krypties įgyvendinimas“ (pranešėja Sanna Sihvola – Žemės ūkio ministerijos vyresnioji inspektorė), kuri apžvelgė Suomijos LEADER raidą, ministerijos, kaimo tinklo, Nacionalinės mokėjimo agentūros ir VVG struktūras, finansavimo modelius ir kt. Taip pat pristatytas suomių – Utenos VVG bendradarbiavimo projektas (pranešėjai: VVG „Tilipalvelu Jouni Korhonen Oy“ vadovė Jouni Korhonen; VVG „Vaara-Karjalan Leader” atstovė Hannele Pyykkö).

Suomijoje yra 55 VVG, o programavimo laikotarpiu skirta bendro finansavimo parama projektams yra 1 mlrd. Lt. Susitikimo metu vyko diskusijos, lietuvių ir suomių VVG atstovai keitėsi kontaktais, aptarinėjo galimas bendradarbiavimo sritis. Susitikimo metu pristatytas tarptautinis Suomijos projektas, skirtas jaunimui „Grybų rinkimo čempionatas“, vyksiantis rugpjūčio 22-26 d. Suomijoje. Norintys gali registruotis: http://www.facebook.com/group.php?gid=103071233092675#!/group.php?gid=103071233092675&v=info.

Diena Švedijoje

Balandžio 14-ąją dieną keltu Lietuvos delegacija pasiekė Švedijos sostinę Stokholmą. Čia susitikta su Švedijos VVG ir kaimo tinklo atstovais. Sveikinamąją kalbą tarė Švedijos kaimo tinklo tarptautinių projektų koordinatorius p. Hans-Olof Stålgren. Jis paminėjo, kad šios šalies nevyriausybinės, savivaldybės ir verslo organizacijos išsiskiria iš kitų ES šalių, nes jose dirba kompetetingi tos srities specialistai, kurie tarpusavyje konkuruoja žiniomis, pasiekimais, inovacijomis. Tokiu būdu yra skatinama sveika konkurencija ir keliamas Švedijos išsivystymo lygis.

Po to buvo pristatyti pranešimai: "LEADER programa Švedijoje ir 4 krypties įgyvendinimas“ (pranešėjas Johan Fors – Švedijos žemės ūkio ministerijos skyriaus vadovas), „LEADER įgyvendinimas Švedijoje“ (pranešėja Švedijos žemės ūkio ministerijos kaimo plėtros departamento direktorė Annet Kjellberg). Taip pat Švedijos VVG atstovai sakė prisistatomąsias kalbas („LEADER VVG PH I Snapphanebygd“ – p. Ritva Nilsson; „LEADER Kustlinjen“ – p. Jacqueline Hellsten).
J. Hellsten pristatė kaimą, kuriame svarbiausia – tyla ir ramybė. Švedai, kurie gyvena ir dirba miestuose, mėgsta ilsėtis tykiose vietovėse, tuo pačiu įsitraukia į aktyvias edukacines veiklas, skatinančias atgauti vidinę ramybę ir jėgas.
Į susitikimą atvyko ir mažeikietis Darius Buivydas, kuris dalyvauja Švedijos kaimo plėtros projektuose. Prie 8 metus atvykęs dirbti į Švediją ir sėkmingai įsikūręs,- šiuo metu žinomas ir gerbiamas statybinės įmonės vadovas

Švedijoje yra 63 VVG, kurias vienija kaimo tinklas, o visų VVG teritorija užima 98 proc. Švedijos teritorijos. Atskiruose regionuose vieną Švedijos VVG kartais sudaro net keturios savivaldybės. Tarptautiniam bendradarbiavimui kiekviena VVG turi savo atskirus biudžetus, iš kurių 25 proc. lėšų gali būti skirti kontaktų užmezgimui ir pasiruošimui bendradarbiauti.Diena Latvijoje

Balandžio 15-ąją dieną Lietuvos delegacija keltu pasiekė Latvijos Respubliką. Jaunimo nakvynės namuose, Ivandės dvare, lietuviai susitiko su Latvijos VVG atstovais, kurie pasiūlė įvairių žaidimų, kad vietos veiklos grupės susirastų partnerių ar užmegztų kontaktus.
Latvijos kaimiškojo forumo vadovas Valdis Kudins pristatė pranešimą: „LEADER įgyvendinimas Latvijoje ir tarptautinis bendradarbiavimas“. Latvijos atstovai paminėjo, kad pranašumas teikiamas projektams, kuriuos įgyvendina daugiau nei 3 partneriai. Taip pat projektams, kuriuos partneriai finansuoja lygiomis dalimis. Susitikime dalyvavo 13 Latvijos VVG atstovų. Viso Latvijoje yra 40 VVG.
Vėliau konferencijos dalyviai nuvyko į Kuržemės regiono Kuldigos miestą, kur Ventos vandenyse žaismingai šokinėjant žiobriams, buvo aptarinėjamos galimos bendradarbiavimo kryptis: militaristinio turizmo, jaunimo užimtumo, sveikatingumo ir sveikos gyvensenos, tradicinių produktų pristatymo ir kt.

  

Dalykinės kelionės metu taip pat buvo aplankyti Rundalės rūmai Latvijoje, Talino senamiestis, Helsinkio Katedra ir senoji Suomijos sostinė – Turku, Stokholmo Karalių rūmai, Rotušė ir karališkojo laivo „Vaza“ muziejus.

Kelionės nauda ir rezultatai

Tarptautiniai seminarai pagal ES LEADER programą ir sėkmingai įgyvendintų projektų pavyzdžiai buvo naudingi dar kartą įsitikinti, jog projektinės paramos skiriamos aktyvioms, įvairias veiklas vykdančioms bendruomenėms, kurioms vadovauja sąmoningi ir aktyvūs lyderiai. Jie nuolat tobulinasi, telkia komandą, bendradarbiauja su kitomis VVG. Įsitikinome, jog dažnas įgyvendinamų projektų tipas – multifunkciniai centrai, t.y. kai bendruomenės iniciatyva atnaujinamas pastatas, kuriame savo veiklą vykdo ne tik bendruomenės, bet ir savivaldybės įstaigos.
Varėnos krašto VVG užmezgė pažintinius kontaktus su Estijos, Švedijos ir Latvijos VVG, su kuriais planuojama įgyvendinti tarptautinius projektus.

Partneriai