Varėnos krašto VVG administracija toliau lanko kaimo bendruomenes.

Šių metų kovo 30 d. aplankė Krivilių, Panočių, Dubičių ir Vydenių kaimo bendruomenes. Vizito tikslas - susipažinti, kokias bendruomenėms priklausančias patalpas ir viešosios infrastruktūros vietas numatoma atnaujinti ar sutvarkyti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“

Krivilių kaimo bendruomenės pirmininkė Genė Ramaškienė aprodė atnaujintas bendruomenės patalpas. Šių patalpų atnaujinimui bendruomenė gavo paramą iš Žemės ūkio ministerijos. Pirmininkė taip pat vylėsi, kad vietoj buvusių mokyklos patalpų, kurios šiuo metu neeksplotuojamos, yra galimybė atnaujinti dalį bendruomenei priklausančių patalpų ir jose įsteigti socialinių paslaugų centrą, kuriuo galėtų naudotis visi kaimo gyventojai.

 

Panočių kaimo bendruomenės pirmininkė Vaclava Nanartovičienė aprodė Varėnos kultūros centro Panočių filiale įsikūrusius bendruomenės namus, kuriuos numato pertvarkyti įgyvendinant vietos projektą pagal strategiją „Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategiją 2010-2013 metams“. Šiuose namuose lankosi ne tik suaugusieji, bet ir jaunimas, vaikai, tad prioritetas bus skirtas patalpoms apšiltinti, grindų dangai pakeisti, sienų apdailos bei terasos atnaujinimo darbams atlikti. Priešingu atveju, svarbus statinys kaimo vietoje ir toliau liktų neapšiltintas, nelygiomis, ištrupėjusiomis grindimis bei sienomis.

 

Dubičių krašto bendruomenei atstovaujančios Regina Lukoševičienė ir Filiutė Kapočienė aprodė bendruomenės patalpas, kurias atnaujino įgyvendindamos Žemės ūkio ministerijos finansuotą projektinę veiklą. Bendruomenės pirmininkė Regina Lukoševiečienė teigė, jog bendruomenė turi daug projektinių sumanymų kaip atnaujinti savo kaimą (piliakalnio sutvarkymas, ąžuolų giraitės sutvarkymas), tačiau pagrindinis prioritetas yra sporto aikštelės įrengimas šalia mokyklos. Moterys vylėsi, jog galės įgyvendinti savo projektines idėjas, teikdamos paraiškas pagal „Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategiją 2010-2013 metams“.

Vydenių kaimo bendruomenės pirmininkė Virginija Bartoševičienė aprodė dalį kultūros namų, kurie šiuo metu taip pat neeksplotuojami, ir juose ketinamas atnaujinti patalpas. V. Bartoševičienė siekia, kad šiose patalpose bendruomenė galėtų susiburti ir puoselėti savo kaimo tradicijas ir kultūrą, diegti naujoves vykdant projektines veiklas. Vietos susitikimams Vydenių kaimo bendruomenė neturi.

  

 

Partneriai