Šių metų kovo 8 dieną Varėnos krašto vietos veiklos grupės administracija aplankė Panaros kaimo bendruomenę. Bendruomenės pirmininkė Onutė Bubnelienė ir kiti bendruomenės nariai aprodė svečiams bendruomenės patalpas, kurias numatoma atnaujinti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“.

   

Partneriai