Šių metų kovo 18 d. (penktadienį) 13 val. Varėnos rajono savivaldybės didžiojoje salėje kviečiamas Varėnos krašto vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas.

Numatoma darbotvarkė:

1. Naujų narių priėmimas;

2. Specialiųjų taisyklių pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal vietos plėtros strategijos „Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategija 2010-2013 metams“ prioriteto „Kokybiškos ir tinkamai išvystytos, motyvuojančios gyventi ir dirbti kaime gyvenamosios aplinkos kūrimas“ priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“, tvirtinimas.

3. Bendrųjų taisyklių pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal vietos plėtros strategiją „Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategija 2010-2013 metams“, tvirtinimas.

4. Specialiųjų taisyklių pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal vietos plėtros strategijos „Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategija 2011-2013 metams “ prioriteto „Kaimo tradicijų puoselėjimas ir plėtra“ priemonę „Jaunimo motyvacijos ir iniciatyvų skatinimas“ veiklos sritį „Jaunimo užimtumą gerinančios, aktyvumą ir integravimąsi į vietos bendruomenę didinančios veiklos rėmimas“, tvirtinimas.

5. Vidaus tvarkos aprašo tvirtinimas.

6. Varėnos krašto VVG veiklos ataskaitos tvirtinimas;

7. Varėnos krašto VVG finansinės ataskaitos už 2010 metus tvirtinimas;

8. Varėnos krašto VVG tarybos sudėties keitimas (kiekvienas VVG narys gali siūlyti savo atstovą);

9. Revizijos komisijos perrinkimas.

10. Kiti klausimai

Partneriai