2010 m. gruodžio 30 d. Varėnos krašto vietos veiklos grupė (Varėnos krašto VVG) Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) pateikė paraišką paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos (KPP) priemonės „Parama VVG veiklai, įgūdžiams įgyti ir aktyviai pritaikyti“ trečiąją ir ketvirtąją veiklos sritis „Parama vietos plėtros strategiją įgyvendinantiems asmenims mokyti, konsultuoti“ ir „Parama potencialių vietos projektų vykdytojų, esančių VVG terotorijoje, aktyvumui skatinti“.

Parengta mokymo paraiška atitinka KPP priemonės bendrąjį tikslą – telkti kaimo gyventojus ir ugdyti jų gebėjimus veikti kartu – bei specialųjį priemonės trečiosios ir ketvirtosios veiklos sričių tikslą - remti VVG ir kaimo gyventojų gebėjimų ugdymą.

Mokytis galės VVG nariai, strategiją administruojantys asmenys ir projektų paraiškų rengėjai. Mokymai vyks nuo 2011 m. kovo mėn. iki 2015 m vasario mėn. keturiose seniūnijose ir užsienyje, kur vietos projektų vykdytojai susipažins su Ispanijos, Prancūzijos ir Italijos LEADER programos vykdytojais, vietos projektais, pasisems žinių ir įgūdžių.

Partneriai