2010 m. gruodžio 10 d. Varėnos krašto vietos veiklos grupė dalyvavo Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos organizuojamoje konferencijoje „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo aktualijos“ Lazdijuose. Konferencijoje dalyvavo ir kitų Dzūkijos regiono vietos veiklos grupių, Žemės ūkio ministerijos, Nacionalinės mokėjimo agentūros, Lazdijų rajono savivaldybės, Lazdijų rajono kaimo bendruomenių bei kitų rajono organizacijų atstovai. Pagrindinis konferencijos tikslas - pasidalinti strategijos įgyvendinimo pradžios patirtimi, išsakyti problemas ir kartu su ministerija bei agentūra jas aptarti.

Konferenciją pradėjo Lazdijų rajono savivaldybės meras Artūras Margelis, kuris pasveikino konferencijos dalyvius ir palinkėjo sėkmingai pasiekti numatytų rezultatų bei paragino, kad strategijų įgyvendinimai vyktų sparčiau. Kiekviena veiklos grupė pristatė vykdomas strategijas ir iškilusias problemas, kurios trukdo, kad įgyvendinimas įgautų spartesnį pagreitį.

Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento vyr. specialistė Ilona Sadovskaitė pristatė Vietos plėtros strategijų administravimo taisyklių pakeitimus, o Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento direktorė Vilma Daugelienė informavo, kokios bus projektinės veiklos galimybės esant įstojus į Lietuvos kaimo tinklą.

Nacionalinės mokėjimo agentūros Kaimų vystymų programos skyriaus specialistės Dovilė Jaugaitė ir Loreta Budrytė pristatė strategijų įgyvendinimo tvarką ir reikalavimus, o Viešųjų pirkimų skyriaus specialistė Alina Laurinaitienė papasakojo apie nustatytus reikalavimus vykdant viešuosius pirkimus, dažniausiai daromas klaidas.

 

Partneriai