Varėnos krašto vietos veiklos grupė 2010 m. rugpjūčio 25 d. Trakuose pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Trakų krašto vietos veiklos grupe. Šia sutartimi vietos veiklos grupės įsipareigojo bendradarbiauti keičiantis gerąja patirtimi pagal vietos veiklos grupių veiklas, kurti naujas ir patrauklias tarpusavio bendravimo ir bendradarbiavimo formas, teikti bendrus projektus.

Varėnos krašto VVG administracija susitiko su Trakų krašto VVG ir Trakų rajono savivaldybės atstovais. Susitikime dalyvavo Trakų rajono savivaldybės mero pirmoji pavaduotoja Nijolė Romaškienė, buvo diskutuojama apie rajonų bendruomenių veiklas ir jų galimybes, aptariamos nevyriausybinių organizacijų veiklos. Po ilgų diskusijų buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis, kurioje bendradarbiavimo tikslus ir įsipareigojimus numatyta apibrėžti atskiruose protokoluose, susitarimuose ar kituose sutarties prieduose.

Po sutarties pasirašymo abiejų vietos veiklos grupių atstovai aplankė Trakų senamiestį, skanavo karaimų patiekalų, aptarė tolimesnius bendradarbiavimo veiksmus.

  

Partneriai