Varėnos kultūros centre 2010 m. vasario 24 d. įvyko Varėnos krašto vietos veiklos grupės (VVG) baigiamoji konferencija, kurioje paskutinįkart su rajono bendruomenių atstovais buvo peržiūrėta Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategija 2010-2013 metams. Vasario 26 d. ji bus pateikta Nacionalinei mokėjimo agentūrai.

Po pristatymo buvo diskutuojama bendruomenių atstovams aktualiais klausimais, susijusiais su Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategija.Taip pat konferencijoje sutarta dėl visuotinio bendruomenių atstovų susirinkimo. Jis įvyks kovo mėnesį.

Partneriai