Varėnos krašto VVG trumpa kūrimosi istorija

     Varėnos krašto VVG kūrimosi priešistore galima laikyti 2004 m. rugpjūčio 20 d. įkurtą Dzūkijos VVG, kuri apėmė visą Alytaus apskrities kaimišką teritoriją – Varėnos rajono, Druskininkų, Alytaus rajono ir Lazdijų rajono savivaldybes be Varėnos ir Druskininkų miestų. 2008m. spalio28d. visuotiniame asociacijos narių susirinkime buvo priimtas sprendimas dėl asociacijos veiklos teritorijos sumažinimo iki Lazdijų rajono savivaldybės ribų (šis sprendimas įsiteisėjo 2009 m. kovo 4 d., kai Juridinių asmenų registre įregistruoti naujieji įstatai), o 2008 m. gruodžio 4 d. įregistruota Varėnos krašto VVG, kuriai suteiktas juridinio asmens kodas – 302254064.

     Varėnos krašto VVG buvo įkurta siekiant sukurti ir įgyvendinti Varėnos rajono kaimiškųjų vietovių plėtros strategiją pagal LEADER principus. Varėnos krašto VVG sudaryta iš valdžios institucijų, privataus verslo ir nevyriausybinio sektoriaus atstovų.

     Varėnos krašto VVG yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis asmuo, kurio teisinė forma – asociacija. Asociacija veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo, kitų įstatymų ir Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų, savo veiklą grindžia patvirtintais įstatais.

     Varėnos krašto VVG už savo prievoles atsako tik savo turtu ir neatsako už savo narių prievoles, o nariai neatsako už Varėnos krašto VVG prievoles. Taip pat Varėnos krašto VVG turi teisę sudaryti įvairias sutartis, įsigyti ar nuomoti turtą, steigti įmones, užmegzti tiesioginius ryšius su tarptautinėmis organizacijomis, dalyvauti kitoje veikloje, kuri atitinka Varėnos krašto VVG tikslus ir neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams. Varėnos krašto VVG savo veikloje, Varėnos krašto VVG dokumentuose, įvaizdžio formavimo atributuose, įvairiuose leidiniuose, plakatuose, kino filmuose ir kitoje vaizdinėje medžiagoje, naudoja Varėnos rajono savivaldybės herbą.

     Varėnos VVG yra savanoriška organizacija, veikianti Varėnos rajone, sudaryta bendriems narių poreikiams ir tikslams įgyvendinti. Tai Varėnos rajone veikiančių ir kaimo gyventojus atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų, verslo sektoriaus organizacijų ir valdžios institucijų savanoriškas susivienijimas, atstovaujantis Varėnos rajono kaimo vietovių gyventojų interesams ir besirūpinantis rajono kaimo plėtra.

Partneriai