NMA direktoriaus įsakymas dėl Varėnos krašto vietos veiklos grupės sprendimo dėl lėšų vietos projektams įgyvendinti skyrimo patvirtinimo (2012 m. birželio 19 d. Nr. BR1-628)

NMA direktoriaus įsakymas dėl Varėnos krašto vietos veiklos grupės sprendimo dėl lėšų vietos projektams įgyvendinti skyrimo patvirtinimo (2012 m. rugpjūčio 7 d. Nr. BR1-858)

NMA direktoriaus įsakymas dėl Varėnos krašto vietos veiklos grupės sprendimo dėl lėšų vietos projektams įgyvendinti skyrimo patvirtinimo (2013 m. vasario 20 d. Nr. BR1-197)

NMA direktoriaus įsakymas dėl Varėnos krašto vietos veiklos grupės sprendimo dėl lėšų vietos projektams įgyvendinti skyrimo patvirtinimo (pakeitimas 2013 m. balandžio 19 d. Nr.BR1-441)

NMA direktoriaus įsakymas dėl Varėnos krašto vietos veiklos grupės sprendimo dėl lėšų vietos projektams įgyvendinti skyrimo patvirtinimo (2013 m. birzelio 26 d. Nr.BR1-701)

NMA direktoriaus įsakymas dėl Varėnos krašto vietos veiklos grupės sprendimo dėl lėšų vietos projektams įgyvendinti skyrimo patvirtinimo (2013 m. liepos 18 d. Nr. BR1-774)

NMA direktoriaus įsakymas dėl Varėnos krašto vietos veiklos grupės sprendimo dėl lėšų vietos projektams įgyvendinti skyrimo patvirtinimo (2014 m. birželio 2 d. Nr. BR23-8)

NMA direktoriaus įsakymas dėl Varėnos krašto vietos veiklos grupės sprendimo dėl lėšų vietos projektams įgyvendinti skyrimo patvirtinimo (2014 m. birželio 18 d. Nr.BR23-14)

NMA Teisės departamento direktoriaus pavaduotojo, pavaduojančio departamento direktorių, sprendimas dėl projektų, kuriems skiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos IV krypties "LEADER metodo įgyvendinimas" priemonę "Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas", sąrašo patvirtinimo (2014 m. rugpjūčio 19 d. Nr.BR23-25)

NMA Teisės departamento direktoriaus sprendimas dėl „Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Teisės departamento direktoriaus 2014 m. birželio 2 d. sprendimo Nr. BR23-8 „Dėl Varėnos krašto vietos veiklos grupės sprendimo dėl lėšų vietos projektams įgyvendinti skyrimo patvirtinimo" pakeitimo (2014 m. rugsėjo 8 d. Nr. BR23-35)

Partneriai