Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr. 02

Vietos projektų įgyvendinimo taisyklės (kvietimas Nr.02):

1) Bendrosios taisyklės pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal vietos plėtros strategiją "Varėnos krašto kaimo vietovių plėtrso strategija 2010-2013 metams"

2) Specialiosios taisyklės pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal vietos plėtros strategijos "Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategija 2010-2013 metams" I prioriteto "Kokybiškos ir tinkamai išvystytos, motyvuojančios gyventi ir dirbti kaime gyvenamosios aplinkos kūrimas" 1.1.1. priemonę "Kaimo atnaujinimas ir plėtra"

3) Specialiosios taisyklės pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal vietos plėtros strategijos "Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategija 2010-2013 metams" II prioriteto "Kaimo tradicijų puoselėjimas ir plėtra" 2.1.1. priemonę "Kaimo gyventojų socialinės saviraiškos galimybių didinimas bei pilietiškumo skatinimas" ir 2.1.1. priemonę "Jaunimo motyvacijos ir iniciatyvų skatinimas"

4) Vidaus tvarkos aprašas

Paraiškos formos:

1) paraiškos forma pagal 1.1.1. priemonę "Kaimo atnaujinimas ir plėtra"

2) paraiškos forma pagal 2.1.1. priemonę "Kaimo gyventojų socialinės saviraiškos galimybių didinimas bei pilietiškumo skatinimas" ir 2.1.1. priemonę "Jaunimo motyvacijos ir iniciatyvų skatinimas" (virš 25 000 Lt)

3) paraiškos forma pagal 2.1.1. priemonę "Kaimo gyventojų socialinės saviraiškos galimybių didinimas bei pilietiškumo skatinimas" ir 2.1.1. priemonę "Jaunimo motyvacijos ir iniciatyvų skatinimas" (iki 25 000 Lt)

Bendradarbiavimo sutarties formos:

1) Bendradarbiavimo sutarties forma (teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal II prioriteto "Kaimo tradicijų puoselėjimas ir plėtra" veiklos sritis)
2) Bendradarbiavimo sutarties forma (teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal I prioriteto "Kaimo tradicijų puoselėjimas ir plėtra" veiklos sritis)

Papildomų dokumentų formos:

1) Vietos projekto įgyvendinimo planas (pavyzdinė forma)

Partneriai