Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr.05

Vietos projektų įgyvendinimo taisyklės (kvietimas Nr.05):

1. Specialiosios taisyklės pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal vietos plėtros strategijos „Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategija 2010-2013 metams" I prioriteto „Kokybiškos ir tinkamai išvystytos, motyvuojančios gyventi ir dirbti kaime gyvenamosios aplinkos kūrimas“ 1.1.1. priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ ir priedai:

1.1. vietos projekto paraiška (1 priedas);
1.2. nemokamo savanoriško darbo laiko apskaitos lentelė (2 priedas);
1.3. vietos projekto vykdymo sutartis (3 priedas);
1.4. vietos projekto įgyvendinimo bendradarbiavimo sutartis (4 priedas);
1.5. mokėjimo prašymas gauti lėšas (5 priedas);
1.6. vietos projekto įgyvendinimo ataskaita (6 priedas);
1.7. vietos projekto patikros vietoje ataskaita (7 priedas);
1.8. vietos projekto patikros vietoje ataskaita (nemokamų savanoriškų darbų) (8 priedas).

2. Specialiosios taisyklės pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal vietos plėtros startegijos „Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategija 2010-2013 metams" I prioriteto „Kokybiškos ir tinkamai išvystytos, motyvuojančios gyventi ir dirbti kaime gyvenamosios aplinkos kūrimas“ 1.2.1 priemonę „Kaimo gyventojų verslumo skaitnimas“ ir II prioritero „Kaimo tradicijų puoselėjimas ir plėtra“ 2.1.1. priemonę „Kaimo gyventojų socialinės saviraiškos galimybių didinimas bei pilietiškumo skatinimas“ ir 2.2.1. priemonę „Jaunimo motyvacijos ir iniciatyvų skatinimas“ su priedais.

3. Vidaus tvarkos aprašas.

Partneriai