Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr. 22

     

             3VPS priemonės „Parama verslo pradžiai ir plėtrai“ veiklos sričiai „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2-6.2 

Aktualūs dokumentai:

4VPS priemonės „Parama verslo pradžiai ir plėtrai“ veiklos sričiai „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2-6.2 EURI

Aktualūs dokumentai:

 

Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr. 21

1VPS priemonės „Parama verslo pradžiai ir plėtrai“ veiklos sričiai „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2-6.2 EURI

Aktualūs dokumentai:

Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr. 20

1VPS priemonės „Parama verslo pradžiai ir plėtrai“ veiklos sričiai „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2-6.2

Aktualūs dokumentai:

 2.  VPS priemonės „Parama verslo pradžiai ir plėtrai“ veiklos sričiai „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr. LEADER-19.2-6.4

 Aktualūs dokumentai:

3. VPS priemonė „NVO verslo kūrimas ir plėtra naudojant atsinaujinančius išteklius“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6  vietos projektams

Aktualūs dokumentai:

Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr. 19

Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr. 18

1. VPS priemonės „Parama bendradarbiavimui įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą skirtą trumpoms tiekimo grandinėms plėtoti“ (LEADER-19.2-16)  veiklos srities „Parama vietinės maisto produktų rinkos vystymui“ (kodas LEADER-19.2-16.4) vietos projektams

Atlikti finansavimo sąlygų aprašo pakeitimai  2023 m. spalio 19 d. Nr.T-3

Aktualūs dokumentai:

 

2. VPS priemonė „NVO verslo kūrimas ir plėtra naudojant atsinaujinančius išteklius“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6  vietos projektams

Atlikti finansavimo sąlygų aprašo pakeitimai  2023 m. spalio 19 d. Nr.T-3

Aktualūs dokumentai:

 

Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr. 17

Kvietimas teikti paraiškas galioja nuo 2020 m. lapkričio 6 d. 13 val. iki 2020 m. gruodžio 29 d. 16 val. 

1. VPS priemonės „Parama bendradarbiavimui įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą skirtą trumpoms tiekimo grandinėms plėtoti“ (LEADER-19.2-16)  veiklos srities „Parama vietinės maisto produktų rinkos vystymui“ (kodas LEADER-19.2-16.4) vietos projektams

Aktualūs dokumentai:

2. VPS priemonės „Parama miškų rekreacinio potencialo didinimui“ (kodas LEADER19.2-SAVA-7) vietos projektams

Aktualūs dokumentai:

3. VPS priemonė „NVO verslo kūrimas ir plėtra naudojant atsinaujinančius išteklius“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6  vietos projektams

Aktualūs dokumentai:

4. VPS priemonė „Parama kultūros savitumo išsaugojimui ir tradicijų puoselėjimui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-4 vietos projektams

Aktualūs dokumentai:

5. VPS priemonės „Parama pagrindinėms paslaugoms ir kaimų atnaujinimui kaimo vietovėse“, veiklos srities „Viešųjų erdvių, laisvalaikio bei sporto infrastruktūros kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-7.2 vietos projektams

Aktualūs dokumentai:

Kiti kvietimui aktualūs dokumentai:

 

Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr. 16

Kvietimas yra atnaujintas. Pratęstas kvietimo galiojimo laikas.

Kvietimas teikti paraiškas galioja nuo 2020 m. spalio 5 d. 13 val. iki 2020 m. lapkričio 16 d. 15 val. 

VPS priemonė „Parama socialinės veiklos skatinimui“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-8).

Aktualūs dokumentai:

Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr. 15

Kvietimas teikti paraiškas galioja nuo 2020 m. rugpjūčio 25 d. 10 val. iki 2020 m. rugsėjo 25 d. 15 val. 

VPS priemonės „Parama verslo pradžiai ir plėtrai“ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr. LEADER-19.2-6.4. 

Aktualūs dokumentai:


Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr. 14

Kvietimas teikti paraiškas galioja nuo 2020 m. liepos 29 d. 10 val. iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. 15 val. 

VPS priemonė „NVO verslo kūrimui ir plėtrai“ (kodas  LEADER-19.2-SAVA-5).

Aktualūs dokumentai:

 


Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr. 13

Kvietimas teikti paraiškas galioja nuo 2020 m. birželio 18 d. 10 val. iki 2020 m. liepos 31 d. 15 val. 

VPS priemonės „Parama bendradarbiavimui įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą skirtą trumpoms tiekimo grandinėms plėtoti“ veiklos sričiai "Parama vietinės maisto produktų rinkos vystymui" (LEADER-19.2-16.4)  

Aktualūs dokumentai:


Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr. 12

Atlikti finansavimo sąlygų aprašo pakeitimai  2023 m. sausio 9 d. Nr.T-1

Kvietimas teikti paraiškas galioja nuo 2020 m. birželio 18 d. 10 val. iki 2020 m. liepos 31 d. 15 val. 

1VPS priemonės „Parama verslo pradžiai ir plėtrai“ veiklos sričiai „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2-6.2

Aktualūs dokumentai:

 2.  VPS priemonės „Parama verslo pradžiai ir plėtrai“ veiklos sričiai „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr. LEADER-19.2-6.4

 Aktualūs dokumentai:


 Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr. 11 

Kvietimas teikti paraiškas galioja nuo 2020 m. kovo 16 d. 10 val. iki 2020 m. gegužės 21 d. 15 val. 

1. VPS priemonė „NVO verslo kūrimui ir plėtrai“ (kodas  LEADER-19.2-SAVA-5).

Aktualūs dokumentai:

2. VPS priemonė „Parama miškų rekreacinio potencialo didinimui“ (kodas LEADER19.2-SAVA-7).

Aktualūs dokumentai:

3. VPS priemonė „Parama socialinės veiklos skatinimui“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-8).

Aktualūs dokumentai:

4. VPS priemonė „Parama vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo gerinimui“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9).

Aktualūs dokumentai:

5. VPS priemonės „Parama bendradarbiavimui įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą skirtą trumpoms tiekimo grandinėms plėtoti“ (LEADER-19.2-16) veiklos sritį „Parama vietinės maisto produktų rinkos vystymui“ (kodas LEADER-19.2-16.4).

Aktualūs dokumentai:


Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr. 10

Kvietimas teikti paraiškas galioja nuo 2019 m. gruodžio 20 d. 10 val. iki 2020 m. vasario 3 d. 15 val. 

Kvietimo dokumentacija:


Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr. 9

Kvietimas teikti paraiškas galioja nuo 2019 m. gruodžio 20 d. 10 val. iki 2020 m. vasario 3 d. 15 val. 

Kvietimo dokumentacija:


Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr. 8

Kvietimas teikti paraiškas galioja nuo 2019 m. gruodžio 20 d. 10 val. iki 2020 m. vasario 3 d. 15 val. 

Kvietimo dokumentacija:


Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr. 7

Kvietimas teikti paraiškas galioja nuo 2019 m. gruodžio 20 d. 10 val. iki 2020 m. vasario 3 d. 15 val. 

Kvietimo dokumentacija:


Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr. 6

Kvietimas teikti paraiškas galioja nuo 2019 m. gruodžio 20 d. 10 val. iki 2020 m. vasario 3 d. 15 val. 

Kvietimo dokumentacija:


Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr. 5

Kvietimas teikti paraiškas galioja nuo 2019 m. gruodžio 20 d. 10 val. iki 2020 m. vasario 3 d. 15 val. 

Kvietimo dokumentacija:


Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr. 4

Aktualūs dokumentai:

 

Aktualūs dokumentai:


Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr. 3

Aktualūs dokumentai:


Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr. 2

Aktualūs dokumentai:


Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr. 1

Aktualūs dokumentai:

2022 m. kvietimų grafikas teikti vietos projektų paraiškas 


 

Partneriai