Igyvendinami vietos projektai:

VPS priemonės “Parama pagrindinėms paslaugoms ir kaimų atnaujinimui kaimo vietovėse“ veiklos sritis “Parama kaimo kultūros paveldo išsaugojimui ir tvarkymui“, kodas LEADER-19.2-7.6

MERKINĖS ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ĖMIMO Į DANGŲ PARAPIJOS projektas - "Merkinės Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčios pritaikymas bendruomenės reikmėms"

Prašoma paramos suma vietos projektui įgyvendinti - 90 000,00 Eur.

Projekto tikslas - išsaugoti ir pritaikyti bendruomenės reikmėms Merkinės miestelio kultūros paveldo objektą.

 


VPS priemonės “Parama verslo pradžiai ir plėtrai“ veiklos sritis “Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“, kodas LEADER-19.2-6.2

1. Dovydo Mazaliausko projektas „Paslapčių namai“

Prašoma paramos suma vietos projektui įgyvendinti - 49 499,83 Eur.

Projekto tikslas - pasinaudojant esamais Varėnos krašto turizmo paslaugų ištekliais, sukurti inovatyvų ir konkurencingą pramogų organizavimo  verslą.

 


 2. Ingos Jaskonienės projektas "Sveikatos paslaugų vystymas skatinant atvykstamąjį turizmą Senojoje Varėnoje ir plečiant sveikatingumo paslaugų prieinamumą vietos gyventojams"

Prašoma paramos suma vietos projektui įgyvendinti - 34 131,00 Eur.

Projekto tikslas - sudaryti geresnes sąlygas gauti masažo paslaugas ir vietos gyventojams; prisidėti prie paslaugų įvairovės - sudaryti sąlygas Senojoje Varėnoje pasilikti ilgiau - pailsėti pirtyje, pasikaitinti kubile ir gauti masažo paslaugas.

 


Vertinami vietos projektai:

VPS priemonės “Parama verslo pradžiai ir plėtrai“ veiklos sritį “Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“, kodas LEADER-19.2-6.2

1. UAB „Lielos gamyba“ projektas "UAB „Lielos gamybos“ gamybinės bazės kūrimas"

Prašoma paramos suma vietos projektui įgyvendinti - 49 000,00 Eur.

Projekto tikslas - įrengti gamybinę bazę, kuri leistų gaminti originalius, ekologiškus ir novatoriškus medienos gaminius.


2. Mindaugo Žemaičio projektas "Mindaugo Žemaičio autoremonto dirbtuvių įkūrimas"

Prašoma paramos suma vietos projektui įgyvendinti - 25 714,86 Eur.

Projekto tikslas - aplinkinių kaimų gyventojams tiekti autoremonto paslaugas ir įkurti 1 darbo vietą.


3. Juozapo Baublio projektas "Poilsiavietė Laukininkų kaime0"

Prašoma paramos suma vietos projektui įgyvendinti - 49 580,00 Eur

Projekto tikslas - skatinti smulkiojo verslo iniciatyvų, kuriančių naujas darbo vietas, kūrimąsi.


4. MB „Ryt Rytas“ projektas "Inovatyvių saviugdos užsiėmimų teikimas ir turizmo skatinimas Varėnos rajone"

 Prašoma paramos suma vietos projektui įgyvendinti - 49 580,00 Eur

Projekto tikslas - inovatyvių saviugdos paslaugų teikimas gerinant turizmo prieinamumą bei kokybę saviugdos užsiėmimuose.


 VPS priemonės “Parama verslo pradžiai ir plėtrai“ veiklos sritis “Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ kodas LEADER-19.2-6.4

1. UAB „Ecoberries“ projektas "UAB „Ecoberries“ verslo plėtra"

Prašoma paramos suma vietos projektui įgyvendinti - 48 729,88 Eur.

Projekto tikslas - plėsti miško gėrybių perdirbimo, šaldymo, fasavimo, sandėliavimo ir prekybos verslą VVg kaimiškoje teritorijoje, sukurti naują darbo vietą kaime. Įrengti bendrovei priklausančiose patalpose modernius šaldymo įrenginius užšaldytai produkcijai sandėliuoti. VPS priemonės, pagal kurią teikiama vietos projekto paraiška tikslas - plėsti miško gėrybių - grybų ir uogų verslo apimtis Varėnos krašto VVG kaimiškoje teritorijoje, sukurti naujas darbo vietas kaime, didinti konkurencingumą, skatinti užimtumą, užtikrinti ne žemės ūkio veiklų plėtrą ir diegti inovacijas. Dabartiniu metu vykdoma veiklos sritis - vaisių, uogų ir daržovių didmeninė prekyba G46.31 ir numatoma vykdyti H 52.10 veiklos sritis, nukreipta į ekonominės veiklos kaimo vietovėse kūrimą, skatinančią veiklos įvairinimą, prisidedančią prie demografinės padėties kaime stabilizavimo, socialinės įtraukties skatinimo,  skurdo mažinimo. Projekto įgyvendinimas tiesiogiai prisideda prie VPS priemonės tikslo, kadangi šiuo projektu bus sukurta 1 darbo vieta kaimiškoje teritorijoje.


2. Birutės Stepankevičienės projektas "Aktyvaus poilsio paslaugų sukūrimas kaimo turizmo sodyboje „Dzūkijos perlas“

Prašoma paramos suma vietos projektui įgyvendinti - 27 859,00 Eur.

Projekto tikslas - diversifikuoti veiklą, sukuriant naujus produktus ir paslaugas.


3. Danutės Bendaravičienės projektas "Danutės Bendaravičienės kaimo turizmo paslaugų plėtra"

Prašoma paramos suma vietos projektui įgyvendinti - 49 580,00 Eur.

Projekto tikslas - teikti į Varėnos kraštą atvykstantiems Lietuvos ir užsienio turistams vandens turizmo, poilsio, žvejybos ir gamtos pažinimo paslaugas.

 

 

 

 

Partneriai