Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Nr. 22 vertinimas

Šiuo metu vyksta paraiškų kokybės vertinimas

Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Nr. 21 vertinimas

Varėnos krašto vietos veiklos grupės 2023 m. lapkričio 9 d. vietos projektų atrankos komiteto posėdžio Nr. 1 protokolo nutariamoji dalis

Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Nr. 20 vertinimas

Varėnos krašto vietos veiklos grupės 2023 m. kovo 2 d. vietos projektų atrankos komiteto posėdžio Nr. 1 protokolo nutariamoji dalis

Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Nr. 19 vertinimas

Varėnos krašto vietos veiklos grupės 2022 m. balandžio 15 d. vietos projektų atrankos komiteto posėdžio Nr. 1 protokolo nutariamoji dalis

Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Nr. 18 vertinimas

Varėnos krašto vietos veiklos grupės 2021 m. gegužės 10 d. vietos projektų atrankos komiteto posėdžio Nr. 2 protokolo nutariamoji dalis

Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Nr. 17 vertinimas

Informacija apie užregistruotas vietos projektų paraiškas

Varėnos krašto vietos veiklos grupės 2021 m. kovo 5 d. vietos projektų atrankos komiteto posėdžio Nr. 1 protokolo nutariamoji dalis

Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Nr. 16 vertinimas

Šio kvietimo metu gauta ir užregistruota viena VP paraiška. Pareiškėjas Varėnos rajono savivaldybės administracija, vietos projekto pavadinimas: "Pagalbos namuose organizavimas neįgaliems ir senyvo amžiaus asmenims", jau atliktas VP paraiškos kokybės vertinimas, VP surinko maksimalų balų skaičių - 100. 

Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Nr. 15 vertinimas

Varėnos krašto vietos veiklos grupės 2020 m. lapkričio 5 d. vietos projektų atrankos komiteto posėdžio Nr. 5 protokolo nutariamoji dalis

Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Nr. 14 vertinimas

Varėnos krašto vietos veiklos grupės 2020 m. rugsėjo 16 d. vietos projektų atrankos komiteto posėdžio Nr. 4 protokolo nutariamoji dalis

Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Nr. 13 vertinimas

Šio kvietimo metu nebuvo gauto vietos projektų paraiškų.

Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Nr. 12 vertinimas

Varėnos krašto vietos veiklos grupės 2020 m. rugpjūčio 21 d. vietos projektų atrankos komiteto posėdžio Nr. 3 protokolo nutariamoji dalis

Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Nr. 11 vertinimas

Informacija apie užregistruotas vietos projektų paraiškas

Varėnos krašto vietos veiklos grupės 2020 m. liepos 23 d. vietos projektų atrankos komiteto posėdžio Nr. 2 protokolo nutariamoji dalis


Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Nr. 10 vertinimas

2020 m. vasario 28 d. baigtas kvietimo Nr. 10 vietos projekto paraiškų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimas, kurio metu nustatyta, kad pateiktas vietos projektas surinko ne mažiau, kaip 40 balų. Teikiame susipažinimui šios vietos projekto paraiškos atrankos vertinimo rezultatų suvestinę.

2020 m. kovo 13 d. vyko Varėnos krašto vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto posėdis (toliau – PAK), kurio metu svarstyta dėl 10-ojo kvietimo vietos projekto paraiškos tinkamumo finansavimui iš VPS įgyvendinimui skirtų lėšų gauti. PAK nariai, apsvarstę pateiktą vietos projektą, nusprendė, kad pareiškėjo pateiktas vietos projektas gali būti finansuojam iš VPS įgyvendinimui skirtų lėšų, rekomendavo jį perduoti į kitą vertinimo etapą Agentūroje. Su PAK posėdyje priimtais sprendimais galite susipažinti Varėnos krašto VVG Vietos projektų atrankos komiteto 2020 m. kovo 13 d. posėdžio protokolo dėstomoji dalis Nr.1


Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Nr. 9 vertinimas

2020 m. kovo 03 d. baigtas kvietimo Nr. 9 vietos projekto paraiškų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimas, kurio metu nustatyta, kad pateiktas vietos projektas surinko ne mažiau, kaip 40 balų. Teikiame susipažinimui šios vietos projekto paraiškos atrankos vertinimo rezultatų suvestinę.

2020 m. kovo 13 d. vyko Varėnos krašto vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto posėdis (toliau – PAK), kurio metu svarstyta dėl 9-ojo kvietimo vietos projekto paraiškos tinkamumo finansavimui iš VPS įgyvendinimui skirtų lėšų gauti. PAK nariai, apsvarstę pateiktą vietos projektą, nusprendė, kad pareiškėjo pateiktas vietos projektas gali būti finansuojam iš VPS įgyvendinimui skirtų lėšų, rekomendavo jį perduoti į kitą vertinimo etapą Agentūroje. Su PAK posėdyje priimtais sprendimais galite susipažinti Varėnos krašto VVG Vietos projektų atrankos komiteto 2020 m. kovo 13 d. posėdžio protokolo dėstomoji dalis Nr.1


Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Nr. 8 vertinimas

Paraiškų negauta.


Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Nr. 7 vertinimas 

Paraiškų negauta.


Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Nr. 6 vertinimas

2019 m. vasario 19 d., pasibaigus kvietimo Nr. 6 vietos projektų paraiškų surinkimo laikui, buvo gautos dvi vietos projekto paraiškos. Teikiame susipažinimui registravimo žurnalą. 

2020 m. vasario 28 d. baigtas kvietimo Nr. 10 vietos projekto paraiškų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimas, kurio metu nustatyta, kad pateiktas vietos projektas surinko ne mažiau, kaip 40 balų. Teikiame susipažinimui šios vietos projekto paraiškos atrankos vertinimo rezultatų suvestine.

2020 m. kovo 13 d. vyko Varėnos krašto vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto posėdis (toliau – PAK), kurio metu svarstyta dėl 6-ojo kvietimo vietos projektų paraiškoms tinkamumo finansavimui iš VPS įgyvendinimui skirtų lėšų gauti. PAK nariai, apsvarstę pateiktus vietos projektus, nusprendė, kad pareiškėjų pateikti vietos projektai gali būti finansuojam iš VPS įgyvendinimui skirtų lėšų, rekomendavo juos perduoti į kitą vertinimo etapą. Su PAK posėdyje priimtais sprendimais galite susipažinti Varėnos krašto VVG Vietos projektų atrankos komiteto 2020 m. kovo 13 d. posėdžio protokolo dėstomoji dalis Nr.1

 


Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Nr. 5 vertinimas

Paraiškų negauta.


Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Nr. 4 vertinimas


Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Nr. 3 vertinimas

Paraiškų negauta.


Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Nr. 2 vertinimas

2018 m. rugpjūčio 3 d. vyko Varėnos krašto vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto posėdis (toliau – PAK), kurio metu svarstyta dėl I-ojo kvietimo vietos projekto paraiškos tinkamumo finansavimui iš VPS įgyvendinimui skirtų lėšų gauti. PAK nariai, apsvarstę pateiktus vietos projektus, nusprendė, kad pareiškėjų pateikti vietos projektai gali būti finansuojam iš VPS įgyvendinimui skirtų lėšų, rekomendavo jį perduoti į kitą vertinimo etapą Agentūroje. Su PAK posėdyje priimtais sprendimais galite susipažinti Varėnos krašto vietos veiklos grupės tarybos vietos projektų atrankos posėdžio protokolas Nr. 1 (nutariamoji dalis).


Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Nr. 1 vertinimas

2018 m. balandžio 26 d., pasibaigus kvietimo nr. 1 vietos projektų paraiškų surinkimo laikui, buvo gautos dvi vietos projekto paraiškos. Teikiame susipažinimui registravimo žurnalą. 

2018 m. baigtas kvietimo Nr. 1 vietos projektų paraiškos pridėtinės vertės (kokybės) vertinimas, kurio metu nustatyta, kad pateikti vietos projektai surinko ne mažiau, kaip 30 balų. Teikiame susipažinimui šio vertinimo rezultatus.

2018 m. . baigtas kvietimo Nr. 1 vietos projektų paraiškos preliminaraus išlaidų tinkamumo vertinimas, kurio metu vertintojai nustatė, kad visos vietos projekto idėją galima pripažinti sukuriančia pakankamą pridėtinę vertę, siekiant „VARĖNOS KRAŠTO KAIMO VIETOVIŲ PLĖTROS STRATEGIJA 2016–2023 METAMS“ (toliau – VPS) tikslų už pagrįstą kainą ir rekomendavo vietos projektą teikti tolesniam tinkamumo skirti paramą vertinimui. Teikiame informaciją apie atrankos vertinimo rezultatus.

2018 m. rugpjūčio 28 d. vyko Varėnos krašto vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto posėdis (toliau – PAK), kurio metu svarstyta dėl I-ojo kvietimo vietos projekto paraiškos tinkamumo finansavimui iš VPS įgyvendinimui skirtų lėšų gauti. PAK nariai, apsvarstę pateiktus vietos projektus, nusprendė, kad pareiškėjų pateikti vietos projektai gali būti finansuojam iš VPS įgyvendinimui skirtų lėšų, rekomendavo jį perduoti į kitą vertinimo etapą Agentūroje. Su PAK posėdyje priimtais sprendimais galite susipažinti Varėnos krašto vietos veiklos grupės tarybos vietos projektų atrankos posėdžio protokolas Nr. 2 (nutariamoji dalis).


 

Partneriai