1. Sarapiniškių kaimo bendruomenės patalpų remontas

Projektą (Nr.LEADER-11-VARĖNA-01-001) įgyvendino Sarapiniškių kaimo bendruomenė. Bendra projekto vertė buvo 20 626,09 Eur, VPS įgyvendinimo lėšomis buvo finansuota 18 563,48 Eur

Projekto tikslai:

 • skatinti švietėjišką veiklą kaime;
 • aktyvinti kaimo žmonių bendruomeniškumą;
 • sudaryti sąlygas kultūringam laisvalaikio praleidimui;
 • prisidėti prie socialinės atskirties mažinimo.

Projekto lėšomis:

 • suremontuotos ir naujai įrengtos kaimo bendruomenės namų patalpos.

 

     

 

2. Nedzings Nedzingė

Projektą (Nr.LEADER-11-VARĖNA-01-003) įgyvendino asociacija „Nedzingės kaimo bendruomenė". Bendra projekto vertė - 85 537,80 Eur, VPS įgyvendinimo lėšomis buvo finansuota 76 983,89 Eur.

Projekto tikslai:

 • atnaujinti Nedzingės kaimo bendruomenės pastato patalpas;
 • pritaikyti atnaujintas patalpas Nedzingės ir šalia esančių kaimų gyventojų socialiniams poreikiams;
 • sudaryti sąlygas kaimo socialinės ir fizinės infrastruktūros plėtrai.

 

 Projekto lėšomis:

 • suremontuotos ir įrengtos bendruomenės patalpos;
 • patalpos pritaikytos  Nedzingės kaimo bendruomenės narių susirinkimams, mokymams, renginiams;
 • suremontuotos ir įrengtos patalpos, skirtos Nedzingės kaimo etnografiniam muziejui ir informaciniam centrui;
 • suremontuotos patalpos, pritaikytos senųjų ir tradicinių amatų mokymo organizavimui;
 • įsigyta bendruomenės veiklos organizavimui reikalinga įranga ir baldai;
 • sudarytos sąlygos jaunesniems bendruomenės nariams perimti senolių išsaugotas žinias ir įgūdžius bei juos realizuoti šiuolaikiniame rinkos kontekste.

 

3. Sportas - sveikata, Dubičiai - pirmyn!

Projektą (Nr.LEADER-11-VARĖNA-01-004) įgyvendino Dubičių krašto bendruomenė. Bendra projekto vertė buvo 75 974,57 Eur, VPS įgyvendinimo lėšomis buvo finansuota 68 377.26 Eur

Projekto tikslai:

 • siekti didesnio Dubičių krašto gyventojų užimtumo ir kokybiškesnio laisvalaikio praleidimo ir vykdyti žalingų įpročių prevenciją;
 • išspręsti kaimo vaikų užimtumo problemą;
 • sudaryti sąlygas gyventojams individualiai ir grupėmis naudotis daugiafunkcine aikštele: lauko treniruokliais, vaikų žaidimo aikštele;
 • prisidėti prie jaunimo žalingų įpročių plitimo prevencijos. 

Projekto lėšomis:

 • įrengta daugiafunkcinė 480 kv. m.  lauko sporto aikštelė: tinkliniui, krepšiniui, badmintonui, lauko tenisui.

 • įsigytas sporto inventorius: 2 vnt. krepšinio kamuolių, 2 vnt. tinklinio kamuolių, 2 badmintono rakečių komplektai, 2 komplektai lauko teniso rakečių ir 15 m. traukimo virvės.

 • įrengta 60 kv. m.  lauko treniruoklių aikštelė, kurioje įmontuoti 4 lauko treniruokliai;

 • abi aikštelės aptvertos 117 m. tvora;

 • įrengta vaikų žaidimo aikštelę, kurioje pastatytos karstyklės, sūpynės ir karuselė;

 • sutvarkyta su sporto aikštele besiribojanti aplinka: pastatyta pavėsinė ir 6 įmontuojami suoliukai dalyviams bei žiūrovams;

 • teritoriija apsodinta 425 m. gyvatvore ir  apželdinta 660 kv. m. veja.

 •  viešųjų erdvių sutvarkymui įsigyta: žoliapjovė, karutis, sodo žirklės ir kopėčios.

 

  

  


   

 4. Vydenių kaimo bendruomenės namų įrengimas

Projektą (Nr.LEADER-11-VARĖNA-01-005) įgyvendino Vydenių kaimo bendruomenė. Bendra projekto vertė buvo 52 069,49 Eur, VPS įgyvendinimo lėšomis buvo finansuota 52 069,49 Eur

Projekto tikslai:

 • sukurti patrauklią aplinką Vydenių ir aplinkinių kaimų gyventojams;
 • plėtoti bendruomenės veiklą: susirinkti, vienytis, imtis naujų bendrų veiklų.


Projekto lėšomis:

 • suremontuotos bendruomenės namų patalpos;
 • įsigyta įranga: biliardo stalas, garso įranga ir aparatūra;
 • įrengtas židinys.

 

5. Jaunimo aktyvinimas ir integravimas

Projektą (Nr.LEADER-11-VARĖNA-01-006) įgyvendino Krokšlio kaimo bendruomenė. Bendra projekto vertė - 14 363,78 Eur, VPS įgyvendinimo lėšomis buvo finansuota 11 491,13 Eur.

Projekto tikslas:

 • aktyvinti Krokšlio ir aplinkinių kaimų jaunimą, skatinant jų iniciatyvumą vietos bendruomenėse.

Projekto lėšomis:

 • įrengta vieša erdvė prie Ūlos upės Krokšlio kaime;
 • suorganizuotos  keturios pažintinės - švietėjiškos tradicijų perdavimo iniciatyvos'
 • suorganizuoti du renginiai.

 

6. Naujųjų Valkininkų kultūros ir sporto kompleksas

 Projektą (Nr.LEADER-11-VARĖNA-01-007) įgyvendino Naujųjų Valkininkų kaimo bendruomenė. Bendra projekto vertė -  91 343,35 Eur, VPS įgyvendinimo lėšomis buvo finansuota 79 895,09 Eur.

Projekto tikslai:

 • padidinti kaimo gyvenamosios aplinkos patrauklumą- po darbo laisvalaikį praleisti sportuojant ar dalyvaujant kultūriniuose renginiuose;

 • sumažinti jaunimo  emigraciją iš kaimiškųjų vietovių;

 • kovoti su žalingais jaunimo , paauglių ir vaikų įpročiais bei atitraukiant juos nuo nusikalstamos veiklos;

 • pagerinti benruomenės narių bei svečių laisvalaikio praleidimo kokybę rengiant kūrybos vakarus bei įvairius kultūrinius renginius, varžybas;

 • padidinti kaimo gyvenamosios aplinkos patrauklumą;

 • sumažinti gyvetojų mažėjimą kaime;

 • užtikrinti tinkamas laisvalaikio užimtumo priėmones, atitraukiant jaunimą nuo žalingų įpročių;

 • skatinti bendruomenės narių  kūrybiškumą, bendravimą ,organizuotumą;

 • kurti patrauklią aplinką gyventi ir dirbti kaimo vietovėse.

Projekto lėšomis:

 • įrengtos tribūnos;
 • įrengtas ir aptvertas krepšinio aikštynas;
 • įrengta ir aptverta kultūrinių ir sporto renginių aikštelė;
 • įrengtas pandusas neįgaliesiems;
 • įrengtas takas iki aikštelės;
 • įrengta automobilių stovėjimo aikštelė;
 • įrengtas lauko tualetas;
 • įrengtas aikštelių apšvietimas.

 

  

 

7. Dargužių kaimo bendruomenės patalpų remontas

Projektą (Nr.LEADER-11-VARĖNA-01-008) įgyvendino Dargužių kaimo bendruomenė. Bendra projekto vertė -  40 720,14 Eur, VPS įgyvendinimo lėšomis buvo finansuota 37 018,21 Eur.

Projekto tikslas:

 • suremontuoti Dargužių kaimo bendruomenės ir bibliotekos patalpas bei pritaikyti jas kaimo gyventojų socialiniams ir kultūriniams poreikiams, taip sudarant sąlygas kaimo socialinės ir fizinės infrastruktūros plėtrai.

Projekto lėšomis:

 • suremontuotos bendruomenės ir bibliotekos patalpos;
 • įrengtas vandentiekis;
 • įsigyti baldai ir kompiuterinė įranga.

 

Remonto darbai                                                                

                                                   

Rezultatas

     

                                              

8. Marcinkonių kaimo bendruomenės veiklos centro  „Spanguolė" įrengimas

Projektą (Nr.LEADER-11-VARĖNA-01-009) įgyvendino Marcinkonių kaimo bendruomenė. Bendra projekto vertė- 79 493,16 Eur, VPS įgyvendinimo lėšomis buvo finansuota 71540,47 Eur.

Projekto tikslai:

 • skatinti kaimo žmonių saviraišką, tarpusavio pagalbą, bendruomeninį aktyvumą, tradicijų ir senųjų amatų puoselėjimą;
 • atskleisti etnografinio turizmo svarbą ir populiarinti Marcinkonių kraštą ir Dzūkijos turtus.

Projekto lėšomis:

 • rekonstruotas pastato antras aukštas pritaikant jį bendruomenės veiklos centrui;
 • įkurtas Marcinkonių bendruomenės veiklos centras „Spanguolė“;
 • parengtas centro veiklos planas.

 

9. Šilti ir jaukūs bendruomenės namai

Projektą (Nr.LEADER-11-VARĖNA-01-010) įgyvendino Visuomeninė organizacija Kabelių kaimo bendruomenė. Bendra projekto vertė buvo 42 949,20 Eur, VPS įgyvendinimo lėšomis buvo finansuota 38 654,14 Eur.

Projekto tikslai:

 • sukurti viešąją patrauklią ir jaukią erdvę kaimo bendruomenės nariams ir svečiams;
 • puoselėti tradicinius amatus, t. y. naujoje aplinkoje  rengti mokymus.

Projekto lėšomis:

 • suremontuotas bendruomenės pastatas;
 • įsigyta buitinė įranga;
 • įsigyti baldai.

 

 

 

10. Merkinės miestelio sporto aikštyno pritaikymas visuomenės poreikiams

Projektą (Nr.LEADER-11-VARĖNA-01-011) įgyvendino Asociacija Merkinės jaunimo futbolo klubas „Merkinė“. Bendra projekto vertė - 95 550,68 Eur, VPS įgyvendinimo lėšomis buvo finansuota 85 995,61 Eur

Projekto tikslai:

 • rekonstruoti sporto aikštyną, didinti jo patrauklumą vietos bendruomenės nariams;
 • didinti gyventojų sportinį aktyvumą, gerinti sportavimo sąlygas, gerinti gyvenimo Merkinėje sąlygas.

Projekto lėšomis:

 • įrengta universali krepšinio, teniso aikštelė su įranga;
 • praplėsta futbolo aikštė;
 • praplėstas ir atnaujintas bėgimo takas;
 • įrengtos sėdimos vietos žiūrovams (17 suolų);
 • pastatytos šiukšliadėžės-  4 vnt.;
 • įrengti vėliavų stovai, stiebai – 2 vnt.;
 • įsigytos 5 vėliavos;
 • įrengtos kamuolių gaudyklės.

11. Krivilių socialinių paslaugų centro įkūrimas

Projektą (Nr.LEADER-11-VARĖNA-01-012) įgyvendino Asociacija ,,Krivilių bendruomenė". Bendra projekto vertė buvo 95 778,22 Eur, VPS įgyvendinimo lėšomis buvo finansuota 86 200,28 Eur

Projekto tikslas:

 • įkūrus socialinių paslaugų centrą spręsti nepakankamos socialinių bei sociokultūrinių paslaugų ir naudojimosi informacinėmis technologijomis kokybės, pasiūlos ir prieinamumo problemą.

Projekto lėšomis:

 • įsigytos dvi skalbimo mašinos;

 •  įsigyti baldai;

 •  įsigyta kompiuterinė įranga;

 •  įsigyta sporto įranga;

 •  įsigytas biliardo stalas.

 

12. Krivilių tvenkinio pakrantės tvarkymas

Projektą (Nr.LEADER-11-VARĖNA-01-013) įgyvendino Asociacija ,,Krivilių  bendruomenė". Bendra projekto vertė buvo 11 526,35 Eur, VPS įgyvendinimo lėšomis buvo finansuota 10 397,43 Eur.

Projekto tikslas:

 • sutvarkyti tvenkinio pakrantę, siekiant ją pritaikyti kaimo gyventojų ir svečių rekriaciniams ir  turistiniams poreikiams.

Projekto lėšomis:

 •  sutvarkyta Krivilių tvenkinio pakrantė;
 • įrengtos dvi pavėsinės ir lieptelis;
 • pastatytos dvi persirengimo kabinos ir 4 suoliukai;
 • įsigytos supynės, žoliapjovė ir paplūdimio  tinklinio komplektas.

 

 

 

 

 

13. Patalpų atnaujinimas - šiuolaikiška, smagu ir modernu

Projektą (Nr.LEADER-11-VARĖNA-01-018) įgyvendino Panočių krašto bendruomenė. Bendra projekto vertė -  84 551,38 Eur, VPS įgyvendinimo lėšomis buvo finansuota 76 096,21 Eur.

Projekto tikslai:

 •  atnaujinti Panočių krašto bendruomenės patalpas ir pagerinti bei sudaryti palankias sąlygas įvairiai veiklai vykdyti;

 • didinti Panočių krašto bendruomenės ir jaunimo užimtumą moderniomis sąlygomis;

 • skatinti pasitikėjimą tarp bendruomenės narių ir jaunimo, tikėjimu geresne, šviesesne ateitimi.

 

Projekto lėšomis:

 • Suremontuotos bendruomenės patalpos;

 • įsigyta 70 kėdžių;

 • įsigytas jėgos suolelis, komplektas jėgos suoleliui (grifas 160 cm, svorio štangai: 4x1,25 kg, 4x2,5 kg, 2x5 kg, 2x10kg, 2x20 kg);

 • įsigytas treniruoklių komplektas (treniruoklis-lankas, 2 pilvo preso treniruokliai;

 • įsigytas treniruočių komplektas (6 vnt. Kilimėlių, 6 vnt. espanderių tampyklių, traukimo virvė, bokso maišas, 2 vnt. bokso pištinių);

 • įsigytas elipsinis treniruoklis;

 • įsigytas biliardo stalas;

 • įsigyta garso įranga (2 vnt. aktyvių dviejų juostų garso kolonėlių, aktyvi garso kolonėlė, garso pultas;  3 vnt. radio mikrofonų,  komutacinių laidų komplektas su stovais, 2 prožektoriai,  mikrofonas, stovas prožektoriams, prožektorių valdymo blokas).

   

 

14. Rudnios kaimo bendruomenės namų remontas ir įrengimas 

Projektą (Nr.LEADER-11-VARĖNA-01-020) įgyvendino Visuomeninė organizacija ,,Rudnios kaimo bendruomenės perspektyvos". Bendra projekto vertė -  52 598,61 Eur, VPS įgyvendinimo lėšomis buvo finansuota 52 598,61 Eur

Projekto tikslai:

 • įkurti Bendruomenės namus Rudnios kaime, Kaniavos sen. Varėnos r. sav.;
 • sudaryti sąlygas Rudnios ir aplinkinių kaimų vietos gyventojų aktyviai socialinei, kultūrinei veiklai.

Projekto lėšomis:

 • Suremontuotos bendruomenės patalpos (90,56 kv.m.);
 • įrengtas Ąžuolinis kubilas;
 • įsigytos senovinės audimo staklės;
 • įsigytas nešiojamasis kompiuteris;
 • įsigyti du stacionarūs kompiuteriai;
 • įsigytas televizorius;
 • įsigytas šaldytuvas;
 • įsigytas biuro stalas;
 • Įsigytos dvi biuro kėdės;
 • įsigyti du kompiuterio stalai;
 • įsigytos dvi kėdės sėdėjimui prie kompiuterio stalo;
 • įsigytas staliukas-spintelė televizoriui;
 • įsigytos dvi rūbų kabyklos;
 • įsigyta lentyna dokumentams;
 • įsigyti du sudedami stalai susirinkimams;
 • įsigyta 12 kėdžių susirinkimams.

Partneriai