1. Merkinės tradicinių amatų centro įkūrimas

Projektą (Nr.LEADER-12-VARĖNA-02-001) įgyvendino VŠĮ ,,Vienaragių šilas". Bendra projekto vertė -  112 630 Eur, VPS įgyvendinimo lėšomis buvo finansuota 101 367 Eur.

 

Projekto tikslas:

 • gerinti Merkinės miestelio infrastruktūrą, didinant turistų srautą Varėnos rajone, skatinant kaimo gyventojų, o ypač jaunimo užimtumą.

Projekto lėšomis rekonstruotas pastatas:

 • atlikta pirmo aukšto vidaus apdaila;
 • atlikta viso pastato lauko apdaila;
 • atlikti pastato apšiltinimo darbai;
 • pakeistas pastato stogas;
 • įrengtas šildymas, vidaus ir lauko vandentiekis, vidaus ir lauko nuotekynė;
 • įrengti vidaus ir lauko elektros tinklai, gaisrinė ir apsauginė signalizacijos, žaibosauga.

 

2. Dar gyvas Merkinės molis 

Projektą (Nr.LEADER-12-VARĖNA-02-002) įgyvendino VŠĮ ,,Vienaragių šilas". Bendra projekto vertė -  23 855,17 Eur, VPS įgyvendinimo lėšomis buvo finansuota 19 114,92 Eur.

 

Projekto tikslas:

 • išsaugoti Merkinės apylinkių keramikos tradicijas, įtraukiant kaimo gyventojus, ypač jaunimą, tokiu būdu skatinant bendruomeniškumą, pilietiškumą, motyvaciją likti gyventi kaime.

 

Projekto lėšomis rekonstruotas pastatas:

 • pastatytos trys keramikos krosnys raugo ir akmens masės keramikos darbams degti;
 • pastatyta pavėsinė keramikos krosnių apsaugai;
 • surengti šeši renginiai kaimo gyventojams, kurių metu buvo sudarytos sąlygos lipdyti, žiesti, dalyvauti keramikos darbų degimo procese.

 

3. Kad ,,Laukštucis" nenutiltų

Projektą (Nr.LEADER-12-VARĖNA-02-003) įgyvendino Dubičių krašto bendruomenė. Bendra projekto vertė -  15 327,05 Eur, VPS įgyvendinimo lėšomis buvo finansuota 12 261,64 Eur.

Projekto tikslai:

 • išsaugoti Dubičių folkloro ansamblį ,,Lakštucis";

 • suburti Dubičių kaimo kapelą, kuri koncertuotų kartu su ansambliu.

Projekto lėšomis:

 • įsigyti tautiniai kostiumai;
 • įsigyti instrumentai kaimo kapelai;
 • įsigyta vaizdo kamera;
 • įsigyta garso aparatūra;
 • apmokėtos šventinio koncerto maitinimo paslaugos.

 

4. Valkininkuose atgimsta amatai ir tradicijos

Projektą (Nr.LEADER-12-VARĖNA-02-004) įgyvendino Valkininkų bendruomenė. Bendra projekto vertė -  7 366,12 Eur, VPS įgyvendinimo lėšomis buvo finansuota 5 892,89 Eur.

Projekto tikslas:

 • išsaugoti Valkininkų krašto kultūrinį paveldą organizuojant mėgėjiškus amatų mokymus valkininkiečiams ir įsigyjant tautinius kostiumus ansambliui „Santaka“ bei organizuojant renginius, kurie vienytų žmones bendriems darbams ir didintų jaunimo bei kitų kaimo gyventojų susidomėjimą amatais, kultūrinėmis tradicijomis

 

Projekto lėšomis:

 • Suorganizuotos trys grupės mėgėjiškų amatų mokymų;
 • įsigyti tautinius kostiumai;
 • suorganizuota darbų paroda;
 • surengti du renginiai projekto pristatymui.

  

 

5. Gudžių kaimo gyventojų socialinės saviraiškos skatinimas

Projektą (Nr.LEADER-12-VARĖNA-02-005) įgyvendino Gudžių bendruomenė. Bendra projekto vertė - 9 050,62 Eur, VPS įgyvendinimo lėšomis buvo finansuota 7 240,50 Eur.

Projekto tikslas:

 • stiprinti Gudžių kaimo gyventojų bendruomeniškumą bei skatinti vietos iniciatyvas ir saviraišką išsaugant bendruomenės identitetą.

 

Projekto lėšomis:

 • įsigyti tautiniai kostiumai Gudžių moterų meno kolektyvui;
 • įsigytos vilnos vėlimo bei sveiko gyvenimo būdo mokymo paslaugos;
 • organizuoti renginiai bei mokymai (Užgavėnių šventė, Motinos dienos minėjimas, Vilnos vėlimo ir Sveiko gyvenimo būdo mokymai, šventė „Po rudens darbų“).

 

 

6. Panaros kaimo gyventojų socialinės saviraiškos skatinimas

Projektą (Nr.LEADER-12-VARĖNA-02-006) įgyvendino Panaros kaimo bendruomenė. Bendra projekto vertė - 15 128,16 Eur, VPS įgyvendinimo lėšomis buvo finansuota 12 102,53 Eur.

Projekto tikslas:

 • stiprinti Panaros kaimo gyventojų bendruomeniškumą bei skatinti vietos iniciatyvas ir saviraišką išsaugant bendruomenės identitetą.

Projekto lėšomis:

 • įsigyta lauko estrada - pavėsinė;
 • įsigyta įgarsinimo aparatūra, televizorius, vaizdo grotuvas, baldai: minkša dalis ir kėdės.
 • organizuoti tradiciniai renginiai bei mokymai („Ir atėjo Velyka", „Pabūkime kartu", „Po rudens darbų", siuvimo bei mezgimo kursai).

 

7. Kibyšių kaimo gyventojų soacialinės saviraiškos skatinimas

Projektą (Nr.LEADER-12-VARĖNA-02-007) įgyvendino Asociacija ,,Kibyšių bendruomenė". Bendra projekto vertė - 17 720,74 Eur, VPS įgyvendinimo lėšomis buvo finansuota 10 976,59 Eur.

Projekto tikslas:

 • stiprinti Kibyšių kaimo gyventojų bendruomeniškumą bei skatinti vietos iniciatyvas ir saviraišką išsaugant bendruomenės identitetą.

Projekto lėšomis:

 • įsigyti muzikos instrumentai kaimo kapelai;
 • įsigyti tautiniai kostiumai etnografinių šokių ansambliui;
 • organizuoti tradiciniai renginiai (Kaimo kapelų festivalis „Šv. Ona - duonos ponia",  Adventinė vakaronė).

 

8. Gyvenimo kokybės gerinimas Perlojos kaime

Projektą (Nr.LEADER-12-VARĖNA-02-008) įgyvendino Perlojos kaimo bendruomenė. Bendra projekto vertė - 48 168,51 Eur, VPS įgyvendinimo lėšomis buvo finansuota 43 359,01 Eur.

Projekto tikslai:

 • padidinti Perlojos bažnyčios pastate teikiamų bendruomeninių paslaugų saugumą ir kokybę;
 • sumažinti emigracijos į miestus ir užsienio šalis mąstą dėka didinamų bendruomeninių paslaugų, o tuo pačiu ir gyvenimo kokybės;
 • išsaugoti kultūrinį paveldą – dalį prof. J. Hopeno dekoro (sieninės tapybos bažnyčios pastate);
 • padidinti turistų srautą, o tuo pačiu pagerinti sąlygas plėtoti paslaugų sferą ir kurti naujas darbo vietas;
 • užtikrinti Perlojos kaimo gyventojų saugumą;
 • mažinti socialinę atskirtį kaime;
 • skatinti kaimo socialinius ryšius ir bendruomeniškumą;
 • skatinti jaunimo aktyvumą

Projekto lėšomis:

 • atnaujintas bažnyčios varpinės stogas;
 • atlikti sieninės tapybos tvarkomieji darbai.

 

9. Kad muzika grotų ir dainos skambėtų Vydenių krašte

Projektą (Nr.LEADER-12-VARĖNA-02-009) įgyvendino Vydenių krašto bendruomenė. Bendra projekto vertė - 9 172,41 Eur, VPS įgyvendinimo lėšomis buvo finansuota 9 172,41 Eur.

Projekto tikslas:

 • suburti kapelą ,,Vydenių kraštas", sudaryti sąlygas jai aktyviai vykdyti kultūrinės raiškos veiklą, sprendžiant Vydenių krašto kultūrinės veiklos ribotumo problemą.

Projekto lėšomis įsigyta:

 • dvi armonikos;
 • fotoaparatas;
 • spausdintuvas;
 • dvi kolonėlės;
 • du stovai kolonėlėms;
 • būgnų komplektas su lėkštėmis ir kėdute;
 • tambūrinas;
 • belaidis mikrofonas;
 • laidų komplektas;
 • mikšerinis pultas su stiprintuvu.

  

10. Vis dar ūžia garvežiai

Projektą (Nr.LEADER-12-VARĖNA-02-011) įgyvendino Naujųjų Valkininkų kaimo bendruomenė. Bendra projekto vertė -11 959,86 Eur, VPS įgyvendinimo lėšomis buvo finansuota 9 505,62 Eur.

Projekto tikslas:

 • senovinių tradicijų puoselėjimas ir patirties, mokantis naujų amatų plėtra.

Projekto lėšomis:

 • pagamintas skulptūros modelis, skulptūrų kompozicija, skirta kaimo įkūrimo 150 - osioms metinėms paminėti;
 • išleista knyga apie kaimo istoriją;
 • kaimo gyventojai supažindinti su keramikos gamybos amatu;
 • suorganizuotas finalinis projekto renginys.

   

11. Puoselėjame senolių patirtį ir krašto tradicijas

Projektą (Nr.LEADER-12-VARĖNA-02-013) įgyvendino Vilkiautinio kaimo bendruomenė. Bendra projekto vertė -10 649,29 Eur, VPS įgyvendinimo lėšomis buvo finansuota 8 519,43Eur.

Projekto tikslas:

 • užrašyti, palyginti ir naudoti ugdymo ir savišvietos  reikmėms  skirtingų Dzūkijos teritorijų (dešiniosios ir kairiosios Nemuno pusių) senovines tradicijas, papročius.

Projekto lėšomis:

 • Surinktos, užrašytos ir palygintos Vilkiautinio, Kibyšių, Liškiavos,   bei Nedzingės, Marcinkonių tautosakos, papročiai;
 • Surinktų tautosakų pagrindu paruošti pristatymai (dalį surinktos tautosakos inscenizuojant) Vilkiautinio  kaimo bei Liškiavos pagrindinės mokyklos bendruomenėms įvairių kalendorinių bei šeimos  švenčių progoms;
 • Suorganizuota šventė „Pas susiedus", kurios metu buvo pristatyti projekto rezultatai.

 

 

Partneriai