1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertybės - Rudnios Švč. Mergelės Marijos, Nuolatinės Globėjos bažnyčios  tvarkyba (kapitalinis remontas)

Projektą (Nr.LEADER-12-VARĖNA-03-001) įgyvendino Rudnios Švč. M. Marijos Nuolatinės Globėjos parapija. Bendra projekto vertė - 52 452,68 Eur, VPS įgyvendinimo lėšomis buvo finansuota 47 207,40 Eur.

Vietos projekto tikslas:

 • apsaugoti Parapijos veiklos teritorijos gyventojų svarbiausią religinio ir vieną svarbiausių kultūrinio bei socialinio gyvenimo centrų - Rudnios Švč. Mergelės Marijos, Nuolatinės Globėjos bažnyčią nuo sunykimo, bei išsaugoti šią nekilnojamojo kultūros paveldo vertybę Lietuvos ateities kartoms.

Projekto lėšomis:

 • perdažytos bažnyčios lauko sienos;
 • suremontuotos pūvančios pastato dalys;
 • suremontuota lietaus nubėgimo sistema;
 • pakeisti vidaus elektros laidai;
 • įrengta žaibosauga bei priešgaisrinė signalizacija.

 

 2. Kibyšių bendruomenės patalpų remontas

Projektą (Nr.LEADER-12-VARĖNA-03-002) įgyvendino Asociacija ,,Kibyšių bendruomenė". Bendra projekto vertė - 45 605,74 Eur, VPS įgyvendinimo lėšomis buvo finansuota 25 928,09 Eur.

Projekto tikslas:

 • sukurti geresnes sąlygas Kibyšių  kaimo bendruomenės veiklai.

Projekto lėšomis:

 • suremontuotos ir visuomeniniams poreikiams pritaikytos bendruomenės namų patalpos.

 

 3. Šilti ir jaukūs Subartonių kaimo bendruomenės namai

Projektą (Nr.LEADER-12-VARĖNA-03-003) įgyvendino Subartonių kaimo bendruomenė. Bendra projekto vertė - 45 546,92 Eur, VPS įgyvendinimo lėšomis buvo finansuota 40 992,23 Eur.

Projekto tikslas:

 • pagerinti Subartonių kaimo bendruomenės veiklos sąlygas.

Projekto lėšomis:

 • suremontuotos ir visuomeniniams poreikiams pritaikytos bendruomenės namų patalpos.

 

 

 

 4. Jaukūs, šilti namai- stipri bendruomenė

Projektą  (Nr.LEADER-12-VARĖNA-03-004) įgyvendino Puodžių kaimo bendruomenė. Bendra projekto vertė - 46 498,64 Eur, VPS įgyvendinimo lėšomis buvo finansuota 24 496,86 Eur.

Projekto tikslas:

 • atnaujinti Puodžių kaimo bendruomenės veiklai naudojamas patalpas;
 • išplėsti bendruomenės veiklą;
 • įtraukiti daugiau kaimų gyventojų, ypač jaunimą.

Projekto lėšomis:

 • suremontuotos ir visuomeniniams poreikiams pritaikytos bendruomenės namų patalpos.

- Jaukūs, šilti namai - stipri bendruomenė (Puodžių kaimo bendruomenė):

remonto darbai:

    

galutinis rezultatas:

   


   

 

 5. Anzelmo Matučio Drėvės atnaujinimas 

Projektą (Nr.LEADER-12-VARĖNA-03-006)  įgyvendino Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka. Bendra projekto vertė - 29 236,95 Eur, VPS įgyvendinimo lėšomis buvo finansuota 20 105,69 Eur.

Projekto tikslas:

 • išsaugoti, puoselėti Drevę, su ja susijusias kultūrines tradicijas ir A. Matučio atminimą.

Projekto lėšomis:

 • įvykdyti drevės atnaujinimo darbai;
 • nupirkti 4 mediniai ,,Laumės" sostai;
 • įsigyta garso aparatūra.

 

 6. Žilinų kaimo bendruomenės namų remontas

Projektą (Nr.LEADER-12-VARĖNA-03-008) įgyvendino Žilinų kaimo bendruomenė. Bendra projekto vertė - 46 689,68 Eur, VPS įgyvendinimo lėšomis buvo finansuota 42 020,65 Eur.

Projekto tikslai:

 • atnaujinti Žilinų kaimo bendruomenės patalpas ir pritaikyti jas Žilinų ir šalia esančių kaimų gyventojų socialiniams poreikiams;
 • sudaryti sąlygas kaimo socialinės ir fizinės infrastruktūros plėtrai.

Projekto lėšomis:

 • suremontuotos ir visuomeniniams poreikiams pritaikytos bendruomenės namų patalpos.

 

 7. Lauke vykstančių mišių vietos įrengimas Pilnų namų bendruomenės teritorijoje

Projektą (Nr.LEADER-12-VARĖNA-03-010) įgyvendino Pilnų namų bendruomenė. Bendra projekto vertė - 48 270,00 Eur, VPS įgyvendinimo lėšomis buvo finansuota 43 443,00 Eur.

Projekto tikslas:

 • pagerinti  Pilnų namų bendruomenės veiklos sąlygas.

Projekto lėšomis:

 • pastatytas 80 kv.m. stacionarus atviras lauko statinys, kuriame aukojamos Šv. Mišios ir rengiami įvairūs renginiai;
 • nutiesta 282 metrų prieigos takeliai;
 • sutvarkyta aplinka;
 • vykdytas visuomenės informavimas apie vykdomą vieklą.

- Lauke vykstančių mišių vietos įrengimas Pilnų namų bendruomenė teritorijoje, įgyvendinimo nuotraukos: 

     

 

 

 8. A. Matučio Drėvės aplinkos sutvarkymas

Projektą (Nr.LEADER-12-VARĖNA-03-011) įgyvendino Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka. Bendra projekto vertė - 26 303,98 Eur, VPS įgyvendinimo lėšomis buvo finansuota 7 253,77 Eur.

Projekto tikslas:

 • išsaugoti, puoselėti Drevę, su ja susijusias kultūrines tradicijas, A. Matučio atminimą, pasiekti, kad vietovė būtų lankoma.

Projekto lėšomis:

 • sutvirtintas automobilių šlaitinio kelio ruožas;
 • įrengta automobilių stovėjimo aikštelė;
 • iškirsti krūmokšniai;
 • išnaikintos piktžolės;
 • teritorijos dalis užsėta žole;
 • įsigyta krūmapjovė- žoliapjovė;
 • atsodinti audros išversti ąžuoliukai;
 • išplėsta žiūrovų aikštė: perdažyti seni suolai ir įrengta 50 naujų,  poilksiautojams  įrengti 4 stalai ir 10 suolų;
 • atkurta unikali iš nugenėtų eglės šakų pinta tvora bei varteliai;
 • atkurti laiptai, lieptas, medžio skulptūros;
 • pastatytos  nuorodos;
 • puoselėjama moksleivių poetinės kūrybos šventė ,,Poezijos pavasarėlis";
 • tęsiama ir tobulinama ekskursijų ir edukacinių programų tradicija.

 

 9. Perlojos kaimo kapinių infrastruktūros įgyvendinimas

Projektą (Nr.LEADER-12-VARĖNA-03-012) įgyvendino Varėnos rajono savivaldybės administracija. Bendra projekto vertė - 77 420,03 Eur, VPS įgyvendinimo lėšomis buvo finansuota 69 678,03 Eur.

Projekto tikslas:

 • įrengti viešąją infrastruktūrą;
 • įrengiti naujųjų Perlojos kapinių stovėjimo aikštelę ir privažiavimą iki jos nuo kelio.

Projekto lėšomis:

 • paruošta teritorija;
 • įrengta 200 kv.m. aikštelė (padengiant ją žvyru);
 • įrengtas privažiavimas nuo kelio iki aikštelės (apie 700 m. ilgio žvyro danga).

 

 10. Perlojos kaimo teritorijos prie Vytauto Didžiojo paminklo atnaujinimas

Projektą (Nr.LEADER-12-VARĖNA-03-013) įgyvendino Varėnos rajono savivaldybės administracija. Bendra projekto vertė - 92 961,05 Eur, VPS įgyvendinimo lėšomis buvo finansuota 70 088,04 Eur.

Projekto tikslas:

 • įrengti viešąją infrastruktūrą;
 • atnaujinti teritoriją prie Vytauto Didžiojo paminklo Perlojos kaime.

Projekto lėšomis:

 • sutvarkyta territorija Perlojos kaimo centre, prie Vytauto Didžiojo paminklo;
 • įrengtas apšvietimas;
 • pastatyti suoliukai ir šiukšliadėžės;
 • iškloti trinkelėmis vaikščiojimo takai.

Partneriai