1. ŽŪB ,,Tėviškė" materialinės bazės naujai malkų skaldymo veiklai įsisavinti sukūrimas 

Projektą (Nr.LEADER-13-VARĖNA-05-001)  įgyvendino Varėnos r. žemės ūkio bendrovė ,,Tėviškė". Bendra projekto vertė - 67 811,23 Eur, VPS įgyvendinimo lėšomis buvo finansuota 37 123,55 Eur.

Projekto tikslai:

  • išplėsti teikiamų paslaugų spektrą kuro tiekimo srityje;
  • sumažinti darbų sezoniškumą įmonėje;
  • palengvinti kaime gyvenančių žmonių darbą.

Projekto lėšomis įsigyta:

  • malkų skaldyklė;
  • traktorius;
  • frontalinis keltuvas.

 

 2. Norim būti žinomi ir matomi

Projektą (Nr.LEADER-13-VARĖNA-05-002) įgyvendino Valkininkų bendruomenė. Bendra projekto vertė - 20 759,32 Eur, VPS įgyvendinimo lėšomis buvo finansuota 18 683,39 Eur.

Projekto tikslas:

  • tapti labiau matomiems pravažiuojantiems ir labiau žinomiems apsilankantiems Valkininkuose.                                                                                                                     

Projekto lėšomis:

  • buvo atnaujintas Valkininkų skulptūrinis statinys prie įvažiavimo į miestelį;
  • pastatyti du informaciniai stendai Valkininkų seniūnijos teritorijoje.

 

 

3. Varėnos rajono kaimo jaunimo iniciatyvų skatinimas  

Projektą (Nr.LEADER-13-VARĖNA-05-003) įgyvendino Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka. Bendra projekto vertė - 10 549,48 Eur, VPS įgyvendinimo lėšomis buvo finansuota 8 594,75 Eur.

Projekto tikslas:

  • skatinti Varėnos rajono kaimo jaunimo ekonominį, socialinį, kultūrinį ir pažintinį aktyvumą.

Projekto lėšomis:

 

4. „Nykštuko" vaikų lopšelio - darželio salės atnaujinimas 

Projektą (Nr.LEADER-13-VARĖNA-05-004) įgyvendino Varėnos rajono Senosios Varėnos ,,Nykštukas" vaikų darželis - lopšelis. Bendra projekto vertė - 23 944,71 Eur, VPS įgyvendinimo lėšomis buvo finansuota 21 929,36 Eur.

Projekto tikslas:

  • kurti saugią ir patrauklią aplinką vaikų ugdymui bei telkti kaimo bendruomenę.

Projekto lėšomis:

  • suremontuotos salės grindys;
  • susirinkimų patalpų sienos bei lubos.

 

5. Gyvieji amatai Dzūkijoje 

Projektą (Nr.LEADER-13-VARĖNA-05-005) įgyvendino Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija. Bendra projekto vertė - 9 481,59 Eur, VPS įgyvendinimo lėšomis buvo finansuota 7 585,27 Eur.

Projekto tikslai:

  • senovinių amatų puoselėjimas;
  • patirties perdavimas jaunajai kartai.

Projekto lėšomis:

  • organizuota tradicinė pynimo stovykla - amatų mokymai;
  • išleista pasakojimų knyga ,,Rūpėjo ką nors gražaus pasakyti";
  • sukurtas edukacinis filmas apie vykusius mokymus, įpinant vietinių gyventojų pasakojimus, dainuojamąją tautosaką.

6. Gyvieji amatai Dzūkijoje 

Projektą (Nr.LEADER-13-VARĖNA-05-006) įgyvendino Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija. Bendra projekto vertė - 68 510,98 Eur, VPS įgyvendinimo lėšomis buvo finansuota 61 659,88 Eur.

Projekto tikslas:

  • sutvarkyti viešąją infrastruktūrą, atnaujinant automobilių stovėjimo aikštelę ir teritoriją prie Lietuvos nepriklausomybės paminklo ir „Angelo“ skulptūros Senosios Varėnos kaime.

Projekto lėšomis:

  • įrengtas naujas įvažiavimas į automobilių stovėjimo aikštelę;
  • atnaujinta aikštelės danga;
  • pertvarkytas lietaus vandens surinkimas ir šaligatviai;
  • sutvarkyti teritorija prie Lietuvos nepriklausomybės paminklo ir „Angelo“ skulptūros: išklotos trinkelės ir suremontuoti laiptai;
  • pastatyti 4 suoliukai ir 2 šiukšliadėžės.

7. Kastinio ir Miškininkų gatvių atkarpų atnaujinimas Marinkonių k., Varėnos r. 

Projektą (Nr.LEADER-13-VARĖNA-05-007) įgyvendino Varėnos rajono savivaldybės administracija. Bendra projekto vertė 77 346,26 Eur, VPS įgyvendinimo lėšomis buvo finansuota 69 611,64 Eur.

Projekto tikslas:

  • sutvarkyti viešąją infrastruktūrą, atnaujinant dvi Miškininkų gatvės atkarpas ir įrengiant dvi naujas Kastinio gatvės atkarpas Marcinkonių kaime.

Projekto lėšomis:

  • atnaujintos dvi Miškininkų gatvės atkarpos (220 x 5,5 m ir 120 x 5,5 m) - sena asfaltbetonio danga pakeista nauja;
  • įrengta naują Kastinio gatvės atkarpa (270 x 3 m) - žvyro danga pakeista nauja - asfaltbetonio danga.

8. Valkininkų globos namų „Spengla" ir Valkininkų seniūnijos jaunimo saviraiškos skatinimas

Projektą (Nr.LEADER-13-VARĖNA-05-008) įgyvendino Valkininkų globos namai ,,Spengla". Bendra projekto vertė 10 953,39 Eur, VPS įgyvendinimo lėšomis buvo finansuota 9 028,44 Eur.

Projekto tikslai:

  • skatinti V.G.N. „Spengla“, Valkininkų seniūnijos bendruomenės jaunimo aktyvumą bei jo integraciją į bendruomenės gyvenimą, sukuriant įvairiapusę jaunimo saviraišką užtikrinančias sąlygas;

  • sudaryti V.G.N. „Spengla“, Valkininkų seniūnijos jaunimo socialinei ir kultūrinei saviraiškai tinkamas sąlygas;

  • sukurti bazę bendruomenės jaunimo užimtumui gerinti;

  • supažindinti jaunimą su keramikos ir molio lipdymo ypatumais.

Projekto lėšomis:

  • įsigyta keramikos degimo krosnis ir medžiagos - molis ir glazūra edukaciniams užsiėmimams;
  • vykdyti molio lipdymo ir keramikos degimo užsiėmimai V.G.N. „Spengla“ ir aplinkinių kaimų bendruomenių jaunimui, arbatos pertraukėlių metu aptariant darbo rezultatus, semiantis vieniems  iš kitų naujų idėjų;
  • suorganizuota išvyka į profesionalias keramikos dirbtuves ir projekto dalyviai supažindinti su didelės apimties darbais, taip skatinant juos panaudoti projekte įgytas žinias;
  • atnaujinta keramikos dirbtuvių (28 m2) įrangą: įsigyta molio degimo krosnis, įrengta daugiau mokymo – edukacinių užsiėmimo vietų;
  • suorganizuota išvyka į profesionalias keramikos dirbtuves.

9. Graži ir saugi aplinka Vilkiautinio kaime 

Projektą (Nr.LEADER-13-VARĖNA-05-009) įgyvendino Vilkiautinio kaimo bendruomenė. Bendra projekto vertė 27 097,47 Eur, VPS įgyvendinimo lėšomis buvo finansuota 24 387,72 Eur.

Projekto tikslas:

  • sukurti gyventojams rekreacinę erdvę poilsiui ir renginiams.

Projekto lėšomis:

  • sutvarkyta teritorija – pašalinti mažaverčiai augalai, apželdinta aplinka, įrengti 6 suoliukai su šiukšliadėžėmiis;
  • įrengtas informacinis stendas bei pastatyta Vilkiautinio vardo kilmę simbolizuojanti skulptūra;
  • nutiestas šaligatvis;
  • nupirkta žoliapjovė vejos priežiūrai;
  • suorganizuota skulptūros atidengimo šventė.

 

10. Graži ir saugi aplinka Vilkiautinio kaime

Projektą (Nr.LEADER-13-VARĖNA-05-010) įgyvendino Visuomeninė organizacija Kabelių kaimo bendruomenė. Bendra projekto vertė 2 740,53 Eur, VPS įgyvendinimo lėšomis buvo finansuota 2 192,42 Eur.

Projekto tikslas:

  • įamžinti Dainavos apygardos partizanų vado Kazimieraičio atminimą.

Projekto lėšomis:

  • Įrengta atminimo lenta Kazimieraičiui – J. Vitkui;
  • parengtas pažintinis maršrutas;
  • suorganizuotas dviejų dienų žygis.

 

Partneriai