1. ŽŪB ,,Tėviškė" materialinės bazės naujai malkų skaldymo veiklai įsisavinti sukūrimas 

Projektą (Nr.LEADER-13-VARĖNA-05-001)  įgyvendino Varėnos r. žemės ūkio bendrovė ,,Tėviškė". Bendra projekto vertė - 67 811,23 Eur, VPS įgyvendinimo lėšomis buvo finansuota 37 123,55 Eur.

Projekto tikslai:

 • išplėsti teikiamų paslaugų spektrą kuro tiekimo srityje;
 • sumažinti darbų sezoniškumą įmonėje;
 • palengvinti kaime gyvenančių žmonių darbą.

Projekto lėšomis įsigyta:

 • malkų skaldyklė;
 • traktorius;
 • frontalinis keltuvas.

 

 2. Norim būti žinomi ir matomi

Projektą (Nr.LEADER-13-VARĖNA-05-002) įgyvendino Valkininkų bendruomenė. Bendra projekto vertė - 20 759,32 Eur, VPS įgyvendinimo lėšomis buvo finansuota 18 683,39 Eur.

Projekto tikslas:

 • tapti labiau matomiems pravažiuojantiems ir labiau žinomiems apsilankantiems Valkininkuose.                                                                                                                     

Projekto lėšomis:

 • buvo atnaujintas Valkininkų skulptūrinis statinys prie įvažiavimo į miestelį;
 • pastatyti du informaciniai stendai Valkininkų seniūnijos teritorijoje.

 

 

3. Varėnos rajono kaimo jaunimo iniciatyvų skatinimas  

Projektą (Nr.LEADER-13-VARĖNA-05-003) įgyvendino Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka. Bendra projekto vertė - 10 549,48 Eur, VPS įgyvendinimo lėšomis buvo finansuota 8 594,75 Eur.

Projekto tikslas:

 • skatinti Varėnos rajono kaimo jaunimo ekonominį, socialinį, kultūrinį ir pažintinį aktyvumą.

Projekto lėšomis:

 

4. „Nykštuko" vaikų lopšelio - darželio salės atnaujinimas 

Projektą (Nr.LEADER-13-VARĖNA-05-004) įgyvendino Varėnos rajono Senosios Varėnos ,,Nykštukas" vaikų darželis - lopšelis. Bendra projekto vertė - 23 944,71 Eur, VPS įgyvendinimo lėšomis buvo finansuota 21 929,36 Eur.

Projekto tikslas:

 • kurti saugią ir patrauklią aplinką vaikų ugdymui bei telkti kaimo bendruomenę.

Projekto lėšomis:

 • suremontuotos salės grindys;
 • susirinkimų patalpų sienos bei lubos.

 

5. Gyvieji amatai Dzūkijoje 

Projektą (Nr.LEADER-13-VARĖNA-05-005) įgyvendino Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija. Bendra projekto vertė - 9 481,59 Eur, VPS įgyvendinimo lėšomis buvo finansuota 7 585,27 Eur.

Projekto tikslai:

 • senovinių amatų puoselėjimas;
 • patirties perdavimas jaunajai kartai.

Projekto lėšomis:

 • organizuota tradicinė pynimo stovykla - amatų mokymai;
 • išleista pasakojimų knyga ,,Rūpėjo ką nors gražaus pasakyti";
 • sukurtas edukacinis filmas apie vykusius mokymus, įpinant vietinių gyventojų pasakojimus, dainuojamąją tautosaką.

6. Gyvieji amatai Dzūkijoje 

Projektą (Nr.LEADER-13-VARĖNA-05-006) įgyvendino Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija. Bendra projekto vertė - 68 510,98 Eur, VPS įgyvendinimo lėšomis buvo finansuota 61 659,88 Eur.

Projekto tikslas:

 • sutvarkyti viešąją infrastruktūrą, atnaujinant automobilių stovėjimo aikštelę ir teritoriją prie Lietuvos nepriklausomybės paminklo ir „Angelo“ skulptūros Senosios Varėnos kaime.

Projekto lėšomis:

 • įrengtas naujas įvažiavimas į automobilių stovėjimo aikštelę;
 • atnaujinta aikštelės danga;
 • pertvarkytas lietaus vandens surinkimas ir šaligatviai;
 • sutvarkyti teritorija prie Lietuvos nepriklausomybės paminklo ir „Angelo“ skulptūros: išklotos trinkelės ir suremontuoti laiptai;
 • pastatyti 4 suoliukai ir 2 šiukšliadėžės.

7. Kastinio ir Miškininkų gatvių atkarpų atnaujinimas Marinkonių k., Varėnos r. 

Projektą (Nr.LEADER-13-VARĖNA-05-007) įgyvendino Varėnos rajono savivaldybės administracija. Bendra projekto vertė 77 346,26 Eur, VPS įgyvendinimo lėšomis buvo finansuota 69 611,64 Eur.

Projekto tikslas:

 • sutvarkyti viešąją infrastruktūrą, atnaujinant dvi Miškininkų gatvės atkarpas ir įrengiant dvi naujas Kastinio gatvės atkarpas Marcinkonių kaime.

Projekto lėšomis:

 • atnaujintos dvi Miškininkų gatvės atkarpos (220 x 5,5 m ir 120 x 5,5 m) - sena asfaltbetonio danga pakeista nauja;
 • įrengta naują Kastinio gatvės atkarpa (270 x 3 m) - žvyro danga pakeista nauja - asfaltbetonio danga.

8. Valkininkų globos namų „Spengla" ir Valkininkų seniūnijos jaunimo saviraiškos skatinimas

Projektą (Nr.LEADER-13-VARĖNA-05-008) įgyvendino Valkininkų globos namai ,,Spengla". Bendra projekto vertė 10 953,39 Eur, VPS įgyvendinimo lėšomis buvo finansuota 9 028,44 Eur.

Projekto tikslai:

 • skatinti V.G.N. „Spengla“, Valkininkų seniūnijos bendruomenės jaunimo aktyvumą bei jo integraciją į bendruomenės gyvenimą, sukuriant įvairiapusę jaunimo saviraišką užtikrinančias sąlygas;

 • sudaryti V.G.N. „Spengla“, Valkininkų seniūnijos jaunimo socialinei ir kultūrinei saviraiškai tinkamas sąlygas;

 • sukurti bazę bendruomenės jaunimo užimtumui gerinti;

 • supažindinti jaunimą su keramikos ir molio lipdymo ypatumais.

Projekto lėšomis:

 • įsigyta keramikos degimo krosnis ir medžiagos - molis ir glazūra edukaciniams užsiėmimams;
 • vykdyti molio lipdymo ir keramikos degimo užsiėmimai V.G.N. „Spengla“ ir aplinkinių kaimų bendruomenių jaunimui, arbatos pertraukėlių metu aptariant darbo rezultatus, semiantis vieniems  iš kitų naujų idėjų;
 • suorganizuota išvyka į profesionalias keramikos dirbtuves ir projekto dalyviai supažindinti su didelės apimties darbais, taip skatinant juos panaudoti projekte įgytas žinias;
 • atnaujinta keramikos dirbtuvių (28 m2) įrangą: įsigyta molio degimo krosnis, įrengta daugiau mokymo – edukacinių užsiėmimo vietų;
 • suorganizuota išvyka į profesionalias keramikos dirbtuves.

9. Graži ir saugi aplinka Vilkiautinio kaime 

Projektą (Nr.LEADER-13-VARĖNA-05-009) įgyvendino Vilkiautinio kaimo bendruomenė. Bendra projekto vertė 27 097,47 Eur, VPS įgyvendinimo lėšomis buvo finansuota 24 387,72 Eur.

Projekto tikslas:

 • sukurti gyventojams rekreacinę erdvę poilsiui ir renginiams.

Projekto lėšomis:

 • sutvarkyta teritorija – pašalinti mažaverčiai augalai, apželdinta aplinka, įrengti 6 suoliukai su šiukšliadėžėmiis;
 • įrengtas informacinis stendas bei pastatyta Vilkiautinio vardo kilmę simbolizuojanti skulptūra;
 • nutiestas šaligatvis;
 • nupirkta žoliapjovė vejos priežiūrai;
 • suorganizuota skulptūros atidengimo šventė.

 

10. Graži ir saugi aplinka Vilkiautinio kaime

Projektą (Nr.LEADER-13-VARĖNA-05-010) įgyvendino Visuomeninė organizacija Kabelių kaimo bendruomenė. Bendra projekto vertė 2 740,53 Eur, VPS įgyvendinimo lėšomis buvo finansuota 2 192,42 Eur.

Projekto tikslas:

 • įamžinti Dainavos apygardos partizanų vado Kazimieraičio atminimą.

Projekto lėšomis:

 • Įrengta atminimo lenta Kazimieraičiui – J. Vitkui;
 • parengtas pažintinis maršrutas;
 • suorganizuotas dviejų dienų žygis.

 

Partneriai