Bandomoji strategija parengta 2006 metais, o 2006 m. rugpjūčio 8 d. su Nacionaline mokėjimo agentūra pasirašyta paramos sutartis, pagal kurią projektui "Kaimo vietovės studija ir integruotos bandomosios strategijos parengimas, siekiant gyvenimo kokybės gerinimo Alytaus apskrities kaimo gyvenamojoje vietovėje" gauta 508.000 Lt parama.

DZŪKIJOS KAIMO PLĖTROS PARTNERIŲ ASOCIACIJA (DZŪKIJOS VVG)

    Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG) (Dzūkijos vietinės veiklos grupė) - tai Alytaus apskrities kaimo teritorijoje veikiančių ir kaimo gyventojus atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų, verslo sektoriaus organizacijų ir valdžios institucijų savanoriškas susivienijimas, atstovaujantis Alytaus apskrities kaimo gyventojų interesams ir besirūpinantis apskrities kaimo plėtra. Dzūkijos VVG teritorijai priklauso Alytaus, Lazdijų, Varėnos rajonų bei Druskininkų savivaldybės be didžiųjų Dzūkijos miestų (Alytaus, Druskininkų ir Varėnos).
   
DZŪKIJOS VVG BANDOMOJI STRATEGIJA

    Dzūkijos VVG 20062008 metais įgyvendino projektą "Kaimo vietovės studija ir integruotos bandomosios strategijos parengimas, siekiant gyvenimo kokybės gerinimo Alytaus apskrities kaimo gyvenamojoje vietovėje"; projekto kodas - BPD2004-EZUF-4.6.0-05-06/0003.
    Bandomoji strategija parengta 2006 metais, o 2006 m. rugpjūčio 8 d. su Nacionaline mokėjimo agentūra pasirašyta paramos sutartis, pagal kurią projektui gauta 508.000 Lt parama.
    Projekto esmė Alytaus apskrities bandomosios kaimo plėtros strategijos 2006-2008 metams įgyvendinimas ir vietos projektų dalinis finansavimas. Didelę finansinę paramą įgyvendinant strategiją ir vietos projektus suteikė Alytaus, Lazdijų, Varėnos bei Druskininkų savivaldybės. 2008 m. rugsėjo mėn. sėkmingai įgyvendinta strategija ir 21 vietos projektas.
    Projekto įgyvendinimui vadovavo Edgaras Gardziulevičius.
    
    Informacija apie strategiją ir visus įgyvendintus vietos projektus pateikta leidinyje „Bandomosios_strategijos įgyvendinimas".

VARĖNOS RAJONE ĮGYVENDINTI PROJEKTAI

1. Merkinės miestelio bendruomenė įgyvendino projektą "Etnokultūros skatinimas, tradicinių amatų puoselėjimas Merkinėje" (projekto vadovė - Laima Saviščevienė, projektui skirta paramos suma - 9.900,00 Lt.);
2. Nedzingės kaimo vyresniojo amžiaus žmonių asociacija "Nedzingėnai" įgyvendino projektą "Nedzings Nedzingėn papročiai" (projekto vadovė Vanda Mockevičienė, projektui skirta paramos suma - 12.583,20 Lt.);
3. Dubičių krašto bendruomenė įgyvendino projektą "Dubičių kaimo bendruomenės atnokultūros plėtra" (projekto vadovė - Dalia Karpičienė, projektui skirta paramos suma 31.701,31 Lt.);
4. Pilvingio kaimo bendruomenė įgyvendino projektą "Gražinkime savo kaimą" (projekto vadovas - Stasys Sakalauskas, projektui skirta paramos suma 10.798,20 Lt.);
5. Varėnos rajono Liškiavos pagrindinė mokykla įgyvendino projektą "Sportuokime saugiose aikštelėse" (projekto vadovė - Vita Barišauskienė, projektui skirta paramos suma 34.472,58 Lt.).

Partneriai