2016 metų pirkimų žurnalas

Įsakymas dėl pirkimų plano

Skelbimai apie 2016 metų pirkimus

2016 metų koreguotas pirkimų planas

2016 metų viešųjų pirkimų planas

2015 metų pirkimų žurnalas

Skelbimai apie 2015 metų pirkimus

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas

(aktuali redakcija nuo 2015-01-01)
_______________________________________________________
Varėnos krašto vietos veiklos grupės supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (atsisiųsti)

(galioja nuo 2015 m. vasario 24 d.);

Varėnos krašto vietos veiklos grupės viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės (atsisiųsti)

(galioja nuo 2015 m. vasario 24 d.);

Varėnos krašto vietos veiklos grupės viešųjų pirkimų planas 2014 m. (atsisiųsti); 2015 m. (atsisiųsti);

Varėnos krašto vietos veiklos grupės skelbimai apie 2014 m. mažos vertės pirkimu nustatytą laimėtoją ir ketinimą sudaryti pirkimo sutartį (atsisiųsti)
_______________________________________________________

Partneriai