KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS NR. 01

Vietos projektų paraiškų rinkimo laikotarpis:
Vietos projektų paraiškų rinkimo pradžia:
2011 m. gegužės 9 d. 8.00 val.
Vietos projektų paraiškų rinkimo pabaiga:
2011 m. liepos 11 d. 17.00 val.

KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS NR. 02

Vietos projektų paraiškų rinkimo laikotarpis:
Pagal Strategijos 1.1.1. priemonės 1.1.1.4. veiklos sritį:
Nuo 2012 m. vasario 13 d. 8.00 val. iki 2012 m. kovo 9 d. 15.00 val.
Pagal Strategijos 1.1.1. priemonės 1.1.1.5. veiklos sritį ir priemones 2.1.1. bei 2.2.1. visas veiklos sritis:
Nuo 2012 m. vasario 13 d. 8.00 val. 2012 m. balandžio 13 d. 15.00 val.

Partneriai