Gegužės 12 d. vyko nuotolinis susirinkimas su Alytaus apskrities vietos veiklos grupių susitikimas. Susitikime dalyvavo ir VVG tinklo pirmininkė Kristina Švedaitė-Damašė, kuri pateikė daug aktualios informacijos dėl vietos plėtros strategijų įgyvendinimo, ateinančio periodo ir kt.

Balandžio 21 d. Varėnos krašto vietos veiklos grupės tarybos sprendimu T-2, pratęstas kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr. 11 iki gegužės 21 d. 15 val.

2020 m. kovo 13 d. įvyko Varėnos krašto VVG tarybos ir vietos projektų atrankos komiteto posėdžiai.

Puslapis 8 iš 43

Partneriai