Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) kviečia teikti paraiškas gauti paramą pagal Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 3D-847 „Dėl nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės).
 
Paraiškos priimamos nuo 2024 m. vasario 5 d. iki kovo 5 d.
 
Galimi pareiškėjai:
 
Kaimo bendruomenė ir bendruomeninė organizacija, turinti bent 30 narių.
Daugiau informacijos :
 

 

Ei. Nr.

VPS priemonė

Paraiškos priimamos nuo…

Paraiškos priimamos …iki

Projektų skaičius

1.

Finansuoti socialinio verslo projektus

2024-06-10

2024-07-30

1 – 80 000,00 EUR

2.

Skatinti ne žemės ūkio verslo pradžią kaimo vietovėse

2024-09-25

2024-11-03

4 po 65 000,00 EUR

Musteikos kaimo bendruomenė „MUSTEIKOS PIRKIA“ per 2023 m. įgyvendino projektą „Muzikos instrumentai Musteikos kaimo kultūrinei veiklai“ (Projekto Nr. NPKB-23-M-228 pagal 2023 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles). Lėšas Projektui įgyvendinti dalinai skyrė Lietuvos Žemės ūkio ministerija.