1. Marcinkonių kaimo tradicijų puoselėjimas ir pristatymas visuomenei 

Projektą (Nr.LEADER-13-VARĖNA-06-001) įgyvendino Marcinkonių kaimo bendruomenė. Bendra projekto vertė -  8 845,00 Eur, VPS įgyvendinimo lėšomis buvo finansuota 7 365,07 Eur.

Projekto tikslas:

  • išsaugoti ir puoselėti bei populiarinti senuosius amatus, kulinarinį paveldą.

Projekto lėšomis:

  • sudarytos sąlygas organizuoti mokymus Marcinkonių bendruomenės veiklos centre „Spanguolė“;
  • organizuoti mokymai;
  • parengti kulinarinio paveldo pristatymo paketai atvykstantiems turistams;
  • parengtas ir išleistas lankstinukas, pristatant visuomenei senųjų amatų bei kulinarinio paveldo mokymus.

 

 2. Iš kartos į kartą, išsaugant tradicijas

Projektą (Nr.LEADER-13-VARĖNA-06-002) įgyvendino Asociacija „ Dargužių kaimo bendruomenė". Bendra šio projekto vertė  - 3 438.41 Eur, iš kurių vietos plėtros strategijos lėšomis finansuota  suma - 2 865,34 Eur

Vietos projekto tikslai:

  • stiprinti bendruomenės aktyvumą, sutelktumą ir tradicijų puoselėjimą;
  • skatinti kaimo gyventojų užimtumą, puoselėjant savo krašto amatus, gerinant gyvenimo kokybės procesus kaimo vietovėse.

Projekto lėšomis:

  • buvo suorganizuota Amatų mugė ir konferencija  „Tautinis paveldas – mūsų turtas“.

Partneriai