Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos nuorodos į taisykles: 

Lietuvos kaimo plėtros 20142020 m. programa 

Veiklos srities "Parengiamoji parama" įgyvendinimo taisyklės

Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklės

Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės

Paramos vietos plėtros strategijoms įgyvendinti bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu skyrimo ir skaičiavimo metodikos

Kiti teisės aktai

Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos nuorodos į taisykles:

Varėnos krašto vietos plėtros strategijos įgyvendinimą ir administravimą reglamentuoja šie teisės aktai:

1. LR žemės ūkio ministro 20081028 įsakymas Nr. 3D-578 „Dėl vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 20072013 metų programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyveninimas“, administravimo taisyklių patvirtinimo“ (aktuali redakcija nuo 20101207)

_______________________________________________________________

2. LR žemės ūkio ministro 20090106 įsakymas Nr. 3D-6 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ įgyvendinimo (LEADER metodu) taisyklių patvirtinimo“
(aktuali redakcija nuo 20110125)

_______________________________________________________________

3. LR žemės ūkio ministro 20071212 įsakymas Nr. 3D-549 „Dėl vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų pagal Lietuvos plėtros 20072013 metų programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ atrankos taisyklių patvirtinimo“ (aktuali redakcija nuo 20100430)

_______________________________________________________________

4. LR žemės ūkio ministro 20070426 įsakymas Nr. 3D-191 „Dėl informavimo apie Lietuvos kaimo plėtros 20072013 metų programą ir suteiktos paramos viešinimo taisyklių patvirtinimo“
(aktuali redakcija nuo 20100226)

    Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (logotipas)
    Programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos srities „Lietuvos kaimo tinklas“ (logotipas)
    Leader logotipai   (LT)    (ES)

_______________________________________________________________

5. LR žemės ūkio ministro 20070406 įsakymas Nr. 3D-153 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 20072013 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“
(aktuali redakcija nuo 20110202)

_______________________________________________________________

6. LR žemės ūkio ministro 20080715 įsakymas Nr. 3D-386 „Dėl ataskaitų formų pagal Lietuvos kaimo plėtros 20072013 metų programos priemones patvirtinimo“
(aktuali redakcija nuo 20100124)

______________________________________________________________

7. LR žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 12 d. įsakymas Nr. 3D-338 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ supaprastintųjų įgyvendinimo taisyklių (veikiančios ar naujai įsteigtos labai mažos įmonės arba kaimo gyventojo individualiojo verslo plėtra) patvirtinimo“
(aktuali redakcija nuo 20100223)
_______________________________________________________________

8. LR žemės ūkio ministro 2008 m. spalio 1 d. įsakymas Nr. 3D-532 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Parama VVG veiklai, įgūdžiams įgyti ir aktyviai pritaikyti“ veiklos sričių „Parama vietos plėtros strategiją įgyvendinantiems asmenims mokyti, konsultuoti“ ir „Parama potencialių vietos projektų vykdytojų, esančių VVG teritorijoje, aktyvumui skatinti“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“
(aktuali redakcija nuo 20101003)

Partneriai