Varėnos krašto vietos veiklos grupė, vadovaudamasi 2013 m. birželio 12 d. Varėnos krašto vietos veiklos grupės tarybos posėdžio protokolu Nr.T-1, kviečia teikti vietos projektų paraiškas pagal Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategija 2010-2013 metams strategiją, įgyvendinamą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013m. programos kryptį "LEADER metodo įgyvendinimas", numatytas priemones.

Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas:
Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr.04.

Visą kvietimo Nr.04 dokumentaciją rasite strategijos įgyvendinimas/kvietimai teikti paraiškas/kvietimas Nr.04 skiltyje.

Partneriai