Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr. 04

Vietos projektų įgyvendinimo taisyklės (kvietimas Nr.04):

1. Specialiosios taisyklės pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal vietos plėtros strategijos „Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategija 2010-2013 metams“ I prioriteto „Kokybiškos ir tinkamai išvystytos, motyvuojančios gyventi ir dirbti kaime gyvenamosios aplinkos kūrimas“ 1.1.1. priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ ir priedai:

1.1. vietos projekto paraiška (1 priedas);
1.2. nemokamo savanoriško darbo laiko apskaitos lentelė (2 priedas);
1.3. vietos projekto vykdymo sutartis (3 priedas);
1.4. vietos projekto įgyvendinimo bendradarbiavimo sutartis (4 priedas);
1.5. mokėjimo prašymas gauti lėšas (5 priedas);
1.6. vietos projekto įgyvendinimo ataskaita (6 priedas);
1.7. vietos projekto patikros vietoje ataskaita (7 priedas);
1.8. vietos projekto patikros vietoje ataskaita (nemokamų savanoriškų darbų) (8 priedas).

2. Vidaus tvarkos aprašas.

Partneriai