Varėnos krašto vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos VARĖNOS KRAŠTO KAIMO VIETOVIŲ PLĖTROS STRATEGIJA 2016–2023 METAMS (toliau – VPS) priemones ir (arba) veiklos sritis:

1. VPS priemonę „NVO verslo kūrimui ir plėtrai“ (kodas  LEADER-19.2-SAVA-5).

Aktualūs dokumentai:

2. VPS priemonę „Parama miškų rekreacinio potencialo didinimui“ (kodas LEADER19.2-SAVA-7).

Aktualūs dokumentai:

3. VPS priemonę „Parama socialinės veiklos skatinimui“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-8).

Aktualūs dokumentai:

4. VPS priemonę „Parama vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo gerinimui“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9).

Aktualūs dokumentai:

5. VPS priemonės „Parama bendradarbiavimui įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą skirtą trumpoms tiekimo grandinėms plėtoti“ (LEADER-19.2-16) veiklos sritį „Parama vietinės maisto produktų rinkos vystymui“ (kodas LEADER-19.2-16.4).

Aktualūs dokumentai:

 

Partneriai